Словарь лексики азербайджанских дастанов

Всего статей – 3204, статей на «Ə» – 160

ƏBA ƏRƏB

Müsəlman ruhanilərinin və möminlərin üstdən geydikləri uzun kişi paltarı. (“Koroğlu” dastanının lüğə
подробнее

ƏBA-QƏBA

ər. əba və qəba – üst geyimi Mollaların geydiyi uzun paltar, cübbə, don. (“Koroğlu” dastanının lüğət
подробнее

ƏBRİŞİM FARS

İpək, ipək iplik. Sayat balam, o gözəllik səndədi, Sənin sərin taxtı-taca yaraşır. Əbrişimdən tikdir
подробнее

ƏBRİŞİM FARS

İpək, ipək iplik. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Saç, tel sözlərinin epiteti kimi də işlənir: Paşa, s
подробнее

ƏBRU FARS

Qaş. Qurban olum sinəndəki turunca, Yetir sən dəstimi damana, Gülgəz! Aytək şölə salıb ayna qabağın,
подробнее

ƏBRU FARS

Qaş. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) Eyvaz, məndən istədüyün, Canmıdur, başmıdur, nədür? Qurubsan əbrü
подробнее

ƏCƏM

Ərəb olmayan xalqlara və onların nümayəndələrinə, xüsusən iranlılara, İran əhalisindən olan adamlara
подробнее

ƏCƏM ƏRƏB

Ərəb olmayan xalqlara və onların nümayəndələrinə, xüsusən İran əhalisinə verilən ad. (“Koroğlu” dast
подробнее

ƏCR ƏRƏB

Bir iş müqabilində verilən əvəz; qarşılıq; cəza mənasında. Düşmanın ağlasın, dostların gülsün, Sənə
подробнее

ƏCR ƏRƏB

Bir iş müqabilində verilən əvəz; qarşılıq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)  İndi gərək mən tez şəhərə
подробнее

ƏCRİNİ ÇƏKMƏK

Cəzasını çəkmək.

ƏCRİNİ ÇƏKMƏK

Cəzasını çəkmək. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ƏDÜK

Ayaqqabı, çəkmə, məst. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏFƏNDİ

ər., əsli: yunan 1. Oxumuş adamların, ruhanilərin adlarına qoşulan söz. 2. Ümumiyyətlə, hörmət bildi
подробнее

ƏFQAN ƏRƏB

Fəryad, nalə, fəqan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) İllər ilən arzumanın çəkərəm, Əfqanımdan zara gəl
подробнее

ƏFZƏL ƏRƏB

1. Ən fəzilətli, çox fəzilətli. 2. Artıq, çox. Səndən xəbər alım, ay bala aşıq, O nədi ki, göydən ha
подробнее

ƏGİN

Əyin, bədən. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏGLƏNMƏK

Əylənmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏGMƏK

Əymək, bir yana yatırmaq, meyil etdirmək. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)

ƏGRİ

Əyri. (“Kitabi-Dədə Qorqud” leksikası)