Значение слова UCALDILMA в толковом словаре азербайджанского языка.

Ucaldılmaq”dan f.is.
← UCALAŞMAQ

f. Yüksəlmək, getdikcə qalxmaq, ucalmaq. Səs ucalaşdı, qoymayın! Millət oyaşdı, qoymayın! M.Ə.Sabir

UCALDILMAQ →

“Ucaltmaq”dan məch