Словарь омонимов азербайджанского языка

Всего статей – 770, статей на «D» – 48
A B C Ç D E Ə F G H X İ K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
DA DE DI DO DU
 

DAD

DAD I is. psix. Xarici duyğuların növlərindən biri, tam.
подробнее

DAĞ

DAĞ I is. coğr. Hündürlüyü 200 m-dən çox olan yüksəklik. DAĞ II is. [ fars. ] Qəm, qüssə, kədər.
подробнее

DAĞARCIQ

DAĞARCIQ I is. Qoyun dərisindən olan kiçik torba. DAĞARCIQ II is. Yuva, mənbə.
подробнее

DAĞLI

DAĞLI I is. Dağda yaşayan adam. Gəlmiş hüzuruna bir qara dağlı; Bir qara qulundur qolları bağlı (M.
подробнее

DAL

DAL I is. [ ər. ] Ərəb əlifbasında (l) işarəsi ilə yazılan “d” hərfinin adı.
подробнее

DALA

DALA I is. Geri, əksinə. Ayaq tappıltısı... O dönmür dala; Qaçır, xəyalında qovur an anı... (B.
подробнее

DAMAQ

DAMAQ I is. anat. Ağız boşluğunda olan üzvlərdən biri.
подробнее

DAMĞA

DAMĞA I is. Mal-qaraya vurulan möhür. Sovxozun atlarına damğa vurdular. DAMĞA II is. Böhtan, ləkə.
подробнее

DAMMAQ

DAMMAQ I f. Yuxarıdan damcı-damcı tökülmək. Novdanlar da şırıldayır, damacaqdır damımız (Ə.Cəmil).
подробнее

DAN

DAN I is. Şəfəq, sübh. Səhərdir, dan yerindən günəş qalayıb ocaq (Ə.Cəmil). DAN II f. İnkar etmək.
подробнее

DAR

DAR I is. [ fars. ] İnsanı boğazından asmaq üçün xüsusi düzəldilmiş ağac. DAR II is.
подробнее

DARAQ

DARAQ I is. Baş daramaq üçün işlədilən əşya; kənd təsərrüfatında işlədilən alət.
подробнее

DAŞ

DAŞ I is. Bərk cisim. Daş qəlbli insanları neylərdin, ilahi?! (M.Ə.Sabir). DAŞ II f.
подробнее

DAŞLAŞMAQ

DAŞLAŞMAQ I f. Daş kimi olmaq, bərkimək. Əkilmiş yer quraqlıqdan daşlaşmışdı. DAŞLAŞMAQ II f.
подробнее

DAVA

DAVA I is. [ ər. ] Vuruş, döyüş. Kağızını kəsmə ha... davada ürəkli ol (Ə.Cəmil). DAVA II is. [ ər.
подробнее

DAVAM

DAVAM I is. [ ər. ] Dözüm, möhkəm.
подробнее

DAY

DAY I is. Biryaşar at balası, dayça. İlxıda bir boz day var idi (Dastanlar).
подробнее

DEMƏK

DEMƏK I f. Danışmaq, söyləmək. Sözü demək asandır, yerinə yetirmək isə əsas şərtdir (İ.İbrahimov).
подробнее

DƏF

DƏF I is. [ ər. ] mus. Zərbli musiqi alətlərindən biri, qaval.
подробнее

DƏHNƏ

DƏHNƏ I is. Bənd. Dəyirmanı yatırtdıqda, suyu dəhnədən arxa buraxdılar (S.S.Axundov). DƏHNƏ II is.
подробнее