RUHLANDIRICI

sif.
1. Ruh verən, ruhlandıran, ruha gətirən, ilhama gətirən. Ruhlandırıcı amillər. Ruhlandırıcı mənzərə.
2. Ürəkləndirən, cəsarətverici, qüvvətverici, qüvvət və təsirini artıran. Ruhlandırıcı sözlər.
RUHİYYATÇI
RUHLANDIRMA

Значение слова в других словарях