RUPİYƏ

[ sanskr. ] Hindistanda, Pakistanda və bir sıra başqa ölkələrdə: pul vahidi, həmçinin Hindistanda və Pakistanda gümüş pul.
RUMKA
RUS

Значение слова в других словарях