Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АД

  cəhənnəm

  Tam oxu »
 • АДАПТАЦИЯ

  uyğunlaşma

  Tam oxu »
 • АДАПТЕР

  adapter

  Tam oxu »
 • АДАПТИРОВАННЫЙ

  uyğunlaşdırılmış

  Tam oxu »
 • АДАПТИРОВАТЬ

  uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • АДВОКАТ

  advokat, vəkil

  Tam oxu »
 • АДВОКАТСТВО

  advokatlıq, vəkillik

  Tam oxu »
 • АДВОКАТСТВОВАТЬ

  advokatlıq etmək, vəkillik etmək

  Tam oxu »
 • АДЕКВАТНОСТЬ

  adekvatlıq, tam uyğunluq, eynilik

  Tam oxu »
 • АДЕКВАТНЫЙ

  adekvat, tam uyğun, eyni, bərabər

  Tam oxu »
 • АДЕПТ

  tərəfdar

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

  inzibati

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРАТОР

  administrator, müdir

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРАЦИЯ

  1. Müdiriyyət 2. Idarə

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

  inzibatçılıq etmə, buyurma, əmr vermə

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРИРОВАТЬ

  inzibatçılıq etmək, buyurmaq, əmr vermək

  Tam oxu »
 • АДОПТАЦИЯ

  övladlığa götürmə

  Tam oxu »
 • АДРЕС

  1. Adres 2. Təbriknamə

  Tam oxu »
 • АДРЕСОВАННЫЙ

  1. Adresə göndərilmiş 2. Göndərilmiş, yollanmış

  Tam oxu »
 • АДРЕСОВАТЬ

  1. Ünvanına göndərmək, adresə göndərmək 2. Göndərmək, yollamaq

  Tam oxu »
 • АДСКИ

  çox, son dərəcədə, həddindən artıq

  Tam oxu »
 • АДЪЮДАНТ

  adyütant

  Tam oxu »
 • АЖИО

  ajio (kağız pul, veksel və qiymətli kağızlar kursunun nominal qiymətinə nisbətən artması)

  Tam oxu »
 • АЖИТАЦИЯ

  həyəcan

  Tam oxu »
 • АЖУР

  2 – ajur (ajur, şəbəkə, tor)

  Tam oxu »
 • АЖУР

  1 – ajur (buxalteriyada əməliyyatın icra edildiyi gündə dəftərlərə qeyd edilməsi)

  Tam oxu »
 • АЖУРНОСТЬ

  zəriflik, incəlik, nəfislik

  Tam oxu »
 • АЖУРНЫЙ

  şəbəkəli, incə, zərif

  Tam oxu »
 • АЗАРТ

  azart, qızışma, uyma, ehtiras

  Tam oxu »
 • АЗАРТНИЧАТЬ

  qızışmaq, başı qarışmaq, uymaq

  Tam oxu »
 • АЗАРТНО

  qızğın surətdə, ehtirasla, coşğunluqla, başı qarışaraq

  Tam oxu »
 • АЗБУКА

  1. Əlifba 2. Əlifba kitabı

  Tam oxu »
 • АЗБУЧНЫЙ

  1. Əlifba sırası ilə 2. Ibtidai, hamının bildiyi, hamıya məlum olan

  Tam oxu »
 • АЗЕРБАЙДЖАНЕЦ

  azərbaycanlı

  Tam oxu »
 • АЗЕРБАЙДЖАНКА

  azərbaycanlı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АЗИАТ

  1. Asiyalı

  Tam oxu »
 • АЗОТ

  azot (kimyəvi element)

  Tam oxu »
 • АЗОТИРОВАНИЕ

  azotlama, azotlanma

  Tam oxu »
 • АЗОТИСТЫЙ

  azotlu

  Tam oxu »
 • АИСТ

  leylək, hacıleylək

  Tam oxu »
 • АИСТЕНОК

  leylək balası

  Tam oxu »
 • АЙВА

  heyva

  Tam oxu »
 • АЙВОВЫЙ

  heyvadan hazırlanmış

  Tam oxu »
 • АЙРАН

  ayran

  Tam oxu »
 • АЙСБЕРГ

  aysberq, buzdağı

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИК

  akademik (akademiya üzvü)

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИСТ

  akademist (akademizm tərəfdarı)

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЧНОСТЬ

  mücərrədlik, qeyri-həyatilik, həyatdan uzaqlıq

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЯ

  akademiya (1. Ali elmi müəssisə 2. Bəzi aili məktəblərin adı)

  Tam oxu »
 • АКВАРИУМ

  akvarium (balıq və s. Su heyvanları və bitkiləri saxlamaq üçün qab, hovuz )

  Tam oxu »