Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АМАНАТ

  əmanət, zamin, girov

  Tam oxu »
 • АМБАР

  anbar

  Tam oxu »
 • АМБИЦИЯ

  1. Şərəf, mənlik, qeyrət; 2. Lovğalıq, təkəbbür

  Tam oxu »
 • АМБРА

  1. Ənbər; 2. Ətir

  Tam oxu »
 • АМБУЛАТОРИЯ

  ambulatoriya, müalicəxana

  Tam oxu »
 • АМВОН

  səki, kürsü, minbər

  Tam oxu »
 • АМНИСТИРОВАНИЕ

  amnistiya vermək, əfvi-ümumi

  Tam oxu »
 • АМНИСТИРОВАТЬ

  amnistiya tətbiq etmək, bağışlamaq, taqısırından keçmək, əfv etmək

  Tam oxu »
 • АМНИСТИЯ

  amnistiya (hökumət qərarı ilə müəyyən qrup müqəssirlərin bağışlanması və ya cəzalarının azaldılması)

  Tam oxu »
 • АМОРАЛИЗМ

  əxlaqsızlıq, əxlaq prinsiplərini danma, əxlaqsız hərəkət

  Tam oxu »
 • АМОРАЛЬНОСТЬ

  1. Əxlaq qaydalarına zidd olma; 2. Əxlaqsızlıq

  Tam oxu »
 • АМОРАЛЬНЫЙ

  əxlaq qaydalarına zidd, əxlaqsız

  Tam oxu »
 • АМПУЛА

  ampula (dərman saxlanan qapalı kiçik şüşə qab)

  Tam oxu »
 • АМПУТАЦИЯ

  amputasiya (bədənin xəstə üzvünün kəsilməsi)

  Tam oxu »
 • АМПУТИРОВАННЫЙ

  amputasiya edilmiş, kəsilmiş

  Tam oxu »
 • АМПУТИРОВАТЬ

  amputasiya etmək, kəsmək

  Tam oxu »
 • АМУЛЕТ

  həmayil, dua, gözmuncuğu, tilsim

  Tam oxu »
 • АМУНИЦИЯ

  əsgəri təchizat (əsgərin silah və geyimindən başqa, lazım olan sair şeylər)

  Tam oxu »
 • АМФИБИЯ

  amfibiya (1. Həm suda, həm də quruda yaşayan heyvan və bitki; 2. Quruda və suda enibqalxa bilən təyyarə)

  Tam oxu »
 • АНАЛИЗ

  analiz, təhlil

  Tam oxu »
 • АНАЛИЗИРОВАНИЕ

  təhlil etmə, təhlil

  Tam oxu »
 • АНАЛИЗИРОВАТЬ

  təhlil etmək

  Tam oxu »
 • АНАЛИТИК

  analitik (analizlərlə məşğul olan mütəxəssis)

  Tam oxu »
 • АНАЛИТИКА

  analitika, analitik həndəsə

  Tam oxu »
 • АНАЛИТИЧЕСКИЙ

  1. Təhlili; 2. Analitik

  Tam oxu »
 • АНАЛОГ

  bənzər, oxşar

  Tam oxu »
 • АНАЛОГИЧНЫЙ

  oxşayan, oxşar, bənzər

  Tam oxu »
 • АНАЛОГИЯ

  oxşayış, bənzəyiş, analogiya, bənzətmə

  Tam oxu »
 • АНГАЖИРОВАННЫЙ

  çağırılmış, dəvət edilmiş, müqavilə tutulmuş

  Tam oxu »
 • АНГАЖИРОВАТЬ

  dəvət etmək, çağırmaq

  Tam oxu »
 • АНГЕЛ

  1. Mələk; 2. Pəri

  Tam oxu »
 • АНГЕЛОЧЕК

  mələkcik, mələkciyəz

  Tam oxu »
 • АНГЕЛЬСКИ

  mələkcəsinə, məsumanə

  Tam oxu »
 • АНЕКДОТ

  1. Anekdot, lətifə, qaravəlli; 2. Gülməli hadisə, məzhəkə; 3. Uydurma

  Tam oxu »
 • АНЕКДОТИСТ

  anekdotçu, lətifəçi

  Tam oxu »
 • АНЕМИЯ

  tib. Qanazlığı, qansızlıq

  Tam oxu »
 • АНЕСТЕЗИРОВАТЬ

  tib. Keyləşdirmək, hissizləşdirmək

  Tam oxu »
 • АНЕСТЕЗИЯ

  anesteziya, keyləşmə, kyləşdirmə

  Tam oxu »
 • АНКЕТА

  anket

  Tam oxu »
 • АННАЛИСТ

  tarixyazan, səlnaməçi

  Tam oxu »
 • АННЕКСИРОВАТЬ

  ilhaq etmək, zorla birləşdirmək, qəsb etmək, zəbt etmək

  Tam oxu »
 • АННЕКСИЯ

  qəsbkarlıq, qəsb etmə, zəbt etmə

  Tam oxu »
 • АННУЛИРОВАНИЕ

  ləğv etmə, ləğv edilmə

  Tam oxu »
 • АННУЛИРОВАТЬ

  ləğv etmək

  Tam oxu »
 • АННУЛЯЦИЯ

  ləğv etmə, ləğv edilmə

  Tam oxu »
 • АНОМАЛИЯ

  anomaliya, qeyri-adilik (ümumi normadan kənara çıxma)

  Tam oxu »
 • АНОНИМ

  anonim (1. Müəllifinin adı bəlli olmayan əsər; 2. Adsız, adlı gizli saxlnaılan müəllif, 3. Imzasız)

  Tam oxu »
 • АНОНИМНЫЙ

  adsız, imzasız

  Tam oxu »
 • АНОНС

  anons, bildiriş, elan, afişa

  Tam oxu »
 • АНОНСИРОВАТЬ

  anons etmək, elan etmək, bildirmək

  Tam oxu »