Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АРАБ

  ərəb

  Tam oxu »
 • АРАБИСТИКА

  ərəbşünaslıq

  Tam oxu »
 • АРАК

  araq

  Tam oxu »
 • АРАНЖИРОВАТЬ

  bəstələmək, tərtib etmək, uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • АРАНЖИРОВКА

  bəstələmə, bəstələnmə, tərtib etmə, uyğunlaşdırma

  Tam oxu »
 • АРАП

  1. Zənci; 2. Fırıldaqçı, gopçu

  Tam oxu »
 • АРАХИС

  araxis, yerfındığı

  Tam oxu »
 • АРБИТР

  arbitr, münsif

  Tam oxu »
 • АРБИТРАЖ

  arbitraj (1.münsiflik; 2.mübahisəli məsələləri həll edən idarə)

  Tam oxu »
 • АРБУЗ

  qarpız

  Tam oxu »
 • АРГУМЕНТ

  1. Dəlil, sübut, əsas, dəstavüz; 2. Arqument

  Tam oxu »
 • АРГУМЕНТАЦИЯ

  1. Əsaslandırma, dəlil gətirmə, sübut göstərmə; 2. Dəlil, sübut, əsas

  Tam oxu »
 • АРГУМЕНТИРОВАТЬ

  dəlil gətirmək, sübut etmək, isbat etmək, əsaslandırmaq

  Tam oxu »
 • АРЕАЛ

  areal, yayılma sahəsi

  Tam oxu »
 • АРЕНА

  səhnə, meydan, sahə

  Tam oxu »
 • АРЕНДА

  1. Icarə, kirə; 2. Icarə haqqı, kirə haqqı

  Tam oxu »
 • АРЕНДАТОР

  icarədar, icarəyə götürən

  Tam oxu »
 • АРЕНДОВАТЬ

  icarə etmək, icarələmək, kirə etmək, kirələmək

  Tam oxu »
 • АРЕСТ

  tutma, həbs etmə, dustaq etmə, həbs

  Tam oxu »
 • АРЕСТАНТ

  dustaq, məhbus

  Tam oxu »
 • АРЕСТАНТКА

  dustaq, məhbus qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АРЕСТОВАННЫЙ

  1. Dustaq edilmiş, həbs edilmiş; 2. Dustaq. Məhbus

  Tam oxu »
 • АРИСТОКРАТ

  aristokrat, kübar, əsilzadə

  Tam oxu »
 • АРИСТОКРАТИЗМ

  aristokratlıq

  Tam oxu »
 • АРИСТОКРАТИЯ

  aristokratiya, zadəganlıq, zadəgan

  Tam oxu »
 • АРИСТОКРАТКА

  aristokrat, kübar qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АРИТМИЧНОСТЬ

  1. Vəznsizlik; 2. Qeyri-müntəzəmlik, qaydasızlıq

  Tam oxu »
 • АРИТМИЧНЫЙ

  1. Vəznsiz; 2. Qeyri-müntəzəm, qaydasız

  Tam oxu »
 • АРИФМЕТИКА

  hesab

  Tam oxu »
 • АРКА

  1. Tağ; 2. Alaqapı

  Tam oxu »
 • АРКАН

  kəmənd

  Tam oxu »
 • АРКАНИТЬ

  kəməndlə tutmaq

  Tam oxu »
 • АРОМАТ

  ətir, rayihə

  Tam oxu »
 • АРОМАТИЧЕСКИЙ

  1. Ətirli; 2. Aromatik

  Tam oxu »
 • АРТЕРИЯ

  artetiya (ürəkdən bədənin müxtəlif üzvlərinə qan aparan damar; 2. Mühüm nəqliyyat yolu)

  Tam oxu »
 • АРХЕОЛОГ

  arxeoloq

  Tam oxu »
 • АРХИВ

  arxiv

  Tam oxu »
 • АРХИТЕКТОР

  arxitektor, memar

  Tam oxu »
 • АРХИТЕКТУРА

  arxitektura

  Tam oxu »
 • АРШИН

  arşın

  Tam oxu »
 • АРШИННИК

  arşınmalçı

  Tam oxu »
 • АРЫК

  arx

  Tam oxu »
 • АСКЕТ

  tərki-dünya, zahid

  Tam oxu »
 • АСОЦИАЛЬНЫЙ

  cəmiyyətə zidd

  Tam oxu »
 • АСПЕКТ

  nöqteyi-nəzər, baxış

  Tam oxu »
 • АСПИРАНТ

  aspirant

  Tam oxu »
 • АССАМБЛЕЯ

  1. Ümumi iclas, məclis; 2. Ziyafət

  Tam oxu »
 • АССИСТЕНТ

  assistent

  Tam oxu »
 • АССОРТИМЕНТ

  assortiment, çeşid

  Tam oxu »
 • АССОЦИАЦИЯ

  1. Cəmiyyət, birlik, ittifaq; 2. Assosiasiya

  Tam oxu »