Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АУКЦИОН

  auksion, müzaidə, hərrac

  Tam oxu »
 • АУТ

  aut (1. Top oyununda topun meydandan kənara çıxması)

  Tam oxu »
 • АФЕРИСТ

  fırıldaqçı

  Tam oxu »
 • АФЁРА

  fırıldaq, kələk

  Tam oxu »
 • АФИША

  afişa, bildiriş

  Tam oxu »
 • АФИШИРОВАТЬ

  1. Elan etmək, bildirmək; 2. Göstərmək, nümayiş etdirmək, nəzərə çarpdırmaq, qələmə vermək, şöhrətləndirmək

  Tam oxu »
 • АФОРИЗМ

  aforizm, kəlam, hikmətli söz

  Tam oxu »
 • АФФЕКТ

  affekt, həyəcan, hirs, özündən çıxma

  Tam oxu »
 • АШУГ

  aşıq

  Tam oxu »
 • АЭРО

  aero (uçuculuq və aviasiya mənaları ilə əlaqədar olan mürəkkəb sözlərin birinci hissəsi)

  Tam oxu »
 • АЭРОВОКЗАЛ

  təyyarə vağzalı

  Tam oxu »
 • АЭРОДРОМ

  aerodrom (təyyarə meydanı)

  Tam oxu »
 • АЭРОПЛАН

  aeroplan, təyyarə

  Tam oxu »
 • АЭРОПОЧТА

  hava poçtası

  Tam oxu »
 • БАБА-ЯГА

  küpəgirən qarı, ifritə

  Tam oxu »
 • БАБАХНУТЬ

  1.şappıldatmaq; 2. Ilişdirmək, guppuldatmaq; 2. Guruldamaq

  Tam oxu »
 • БАБНИК

  arvadbaz

  Tam oxu »
 • БАБОЧКА

  kəpənək

  Tam oxu »
 • БАБУШКА

  nənə

  Tam oxu »
 • БАГАЖ

  1. Baqaj, yük; 2. Bilik, məlumat

  Tam oxu »
 • БАГАЖНИК

  yük yeri (avtomobilin, motosikletin, velosipedin dalında )

  Tam oxu »
 • БАГОР

  qarmaq, dəstəli qarmaq, dəstəli çəngəl

  Tam oxu »
 • БАДЬЯ

  1. Badya; 2. Çəllək

  Tam oxu »
 • БАЗ

  ağıl (mal-qara üçün)

  Tam oxu »
 • БАЗА

  baza (1. Əsas, bünövrə, təməl, özül; 2. Anbar; 3. Mərkəz)

  Tam oxu »
 • БАЗАР

  1. Bazar ; 2. Səs-küy, çığır-bağır

  Tam oxu »
 • БАЗАРИТЬ

  alver etmək

  Tam oxu »
 • БАЗИЛИК

  reyhan

  Tam oxu »
 • БАЗИРОВАНИЕ

  əsaslandırma, əsaslandırılma

  Tam oxu »
 • БАЗИРОВАТЬ

  əsaslandırmaq

  Tam oxu »
 • БАЗИС

  bazis ( əsas, özül, bünövrə)

  Tam oxu »
 • БАЙЦЕВАТЬ

  tex: boyamaq, rəngləmək, aşındırmaq

  Tam oxu »
 • БАК

  bak (su, benzin, və s. Üçün böyük qab)

  Tam oxu »
 • БАКАУТ

  bakaut, dəmirağac

  Tam oxu »
 • БАКЛАЖАН

  badımcan

  Tam oxu »
 • БАКЛАН

  qarabatdaq

  Tam oxu »
 • БАКТЕРИЗОВАТЬ

  bakteriyalamaq

  Tam oxu »
 • БАКТЕРИЙНЫЙ

  1. Bakterial; 2. Bakteriyalı

  Tam oxu »
 • БАКТЕРИЯ

  bakteriya

  Tam oxu »
 • БАЛ

  bal, rəqs gecəsi

  Tam oxu »
 • БАЛАБАН

  balaban

  Tam oxu »
 • БАЛАБОЛИТЬ

  lağlağalıq etmək, boşboğazlıq etmək, çərənləmək, çərənçilik etmək

  Tam oxu »
 • БАЛАБОЛКА

  1. Lağlağı, boşboğaz; 2. Bəzək-düzək

  Tam oxu »
 • БАЛАГУР

  zarafatçı, hənəkçi, məzəli adam

  Tam oxu »
 • БАЛАГУРИТЬ

  məzəli danışmaq, zarafat etmək, güldürmək, qaravəlli danışmaq

  Tam oxu »
 • БАЛАЛАЙКА

  balalayka

  Tam oxu »
 • БАЛАМУТ

  1. Araqarışdıran, fitnəçi, dedi-qoduçu, naqqal, boşboğaz; 2. Şuluqçu, dəcəl

  Tam oxu »
 • БАЛАНДА

  horra, yal (çox duru, dadsız şorba mənasında)

  Tam oxu »
 • БАЛАНС

  1. Balans; 2. Müvazinət

  Tam oxu »
 • БАЛАНСЁР

  kəndirbaz

  Tam oxu »