Rusca-azərbaycanca lüğət

 • БАБА-ЯГА

  küpəgirən qarı, ifritə

  Tam oxu »
 • БАБАХНУТЬ

  1.şappıldatmaq; 2. Ilişdirmək, guppuldatmaq; 2. Guruldamaq

  Tam oxu »
 • БАБНИК

  arvadbaz

  Tam oxu »
 • БАБОЧКА

  kəpənək

  Tam oxu »
 • БАБУШКА

  nənə

  Tam oxu »
 • БАГАЖ

  1. Baqaj, yük; 2. Bilik, məlumat

  Tam oxu »
 • БАГАЖНИК

  yük yeri (avtomobilin, motosikletin, velosipedin dalında )

  Tam oxu »
 • БАГОР

  qarmaq, dəstəli qarmaq, dəstəli çəngəl

  Tam oxu »
 • БАДЬЯ

  1. Badya; 2. Çəllək

  Tam oxu »
 • БАЗ

  ağıl (mal-qara üçün)

  Tam oxu »
 • БАЗА

  baza (1. Əsas, bünövrə, təməl, özül; 2. Anbar; 3. Mərkəz)

  Tam oxu »
 • БАЗАР

  1. Bazar ; 2. Səs-küy, çığır-bağır

  Tam oxu »
 • БАЗАРИТЬ

  alver etmək

  Tam oxu »
 • БАЗИЛИК

  reyhan

  Tam oxu »
 • БАЗИРОВАНИЕ

  əsaslandırma, əsaslandırılma

  Tam oxu »
 • БАЗИРОВАТЬ

  əsaslandırmaq

  Tam oxu »
 • БАЗИС

  bazis ( əsas, özül, bünövrə)

  Tam oxu »
 • БАЙЦЕВАТЬ

  tex: boyamaq, rəngləmək, aşındırmaq

  Tam oxu »
 • БАК

  bak (su, benzin, və s. Üçün böyük qab)

  Tam oxu »
 • БАКАУТ

  bakaut, dəmirağac

  Tam oxu »
 • БАКЛАЖАН

  badımcan

  Tam oxu »
 • БАКЛАН

  qarabatdaq

  Tam oxu »
 • БАКТЕРИЗОВАТЬ

  bakteriyalamaq

  Tam oxu »
 • БАКТЕРИЙНЫЙ

  1. Bakterial; 2. Bakteriyalı

  Tam oxu »
 • БАКТЕРИЯ

  bakteriya

  Tam oxu »
 • БАЛ

  bal, rəqs gecəsi

  Tam oxu »
 • БАЛАБАН

  balaban

  Tam oxu »
 • БАЛАБОЛИТЬ

  lağlağalıq etmək, boşboğazlıq etmək, çərənləmək, çərənçilik etmək

  Tam oxu »
 • БАЛАБОЛКА

  1. Lağlağı, boşboğaz; 2. Bəzək-düzək

  Tam oxu »
 • БАЛАГУР

  zarafatçı, hənəkçi, məzəli adam

  Tam oxu »
 • БАЛАГУРИТЬ

  məzəli danışmaq, zarafat etmək, güldürmək, qaravəlli danışmaq

  Tam oxu »
 • БАЛАЛАЙКА

  balalayka

  Tam oxu »
 • БАЛАМУТ

  1. Araqarışdıran, fitnəçi, dedi-qoduçu, naqqal, boşboğaz; 2. Şuluqçu, dəcəl

  Tam oxu »
 • БАЛАНДА

  horra, yal (çox duru, dadsız şorba mənasında)

  Tam oxu »
 • БАЛАНС

  1. Balans; 2. Müvazinət

  Tam oxu »
 • БАЛАНСЁР

  kəndirbaz

  Tam oxu »
 • БАЛАНСИРОВАНИЕ

  müvazinət saxlamaq, müvazinət, tarazlıq

  Tam oxu »
 • БАЛАНСИРОВАТЬ

  1. Müvazinət saxlamaq, ləngər vurmaq, tarazlıq saxlamaq, tarazlamaq; 2. Balans vurmaq

  Tam oxu »
 • БАЛБЕС

  yekəbaş, gic, qanmaz, axmaq, zırrama

  Tam oxu »
 • БАЛДА

  1. Kürz; 2. Gic, sarsaq, qanmaz (söyüş)

  Tam oxu »
 • БАЛЕРИНА

  balerina, rəqqasə

  Tam oxu »
 • БАЛЕТ

  balet

  Tam oxu »
 • БАЛЕТМЕЙСТР

  baletmeyster (balet rəhbəri, rəqs müəllimi)

  Tam oxu »
 • БАЛКОН

  balkon, eyvan

  Tam oxu »
 • БАЛЛ

  bal, dərəcə

  Tam oxu »
 • БАЛЛОН

  balon

  Tam oxu »
 • БАЛЛОТИРОВАТЬ

  1. Səsə qoymaq; 2. Səs vermək; 3. Seçmək

  Tam oxu »
 • БАЛЛОТИРОВКА

  1. Səsə qoyma, səsə qoyulma; 2. Səs vermə; 3. Seçilmə

  Tam oxu »
 • БАЛОВАННЫЙ

  ərköyün, ərköyün saxlanmış, korlanmış

  Tam oxu »
 • БАЛОВАТЬ

  1. Əzizləmək, ərköyün böyütmək, nazlamaq, korlamaq, azdırmaq; 2. Yol kəsmək, soyğunluq etmək

  Tam oxu »