Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЕВРАЗИЯ

  avrasiya (avropa və asiya)

  Tam oxu »
 • ЕВРЕЙ

  yəhudi

  Tam oxu »
 • ЕВРОПЕЕЦ

  avropalı

  Tam oxu »
 • ЕВРОПЕОИД

  avropeoid

  Tam oxu »
 • ЕГИПТОЛОГ

  misirşünas

  Tam oxu »
 • ЕГОЗИТЬ

  1. Rahat durmamaq, vurnuxmaq, bir yerdə qərar tutmamaq, 2. Qulluq göstərmək, yaltaqlıq etmək, yaltaqlanmaq

  Tam oxu »
 • ЕДИНЕНИЕ

  birləşmə, birlik, həmrəylik, əlbirlik, müttəfiqlik

  Tam oxu »
 • ЕДИНИЦА

  1. Bir (rəqəm), tək, təklik; 2. Vahid

  Tam oxu »
 • ЕДИНИЧНОСТЬ

  təklik, vahidlik, nadirlik, seyrəklik

  Tam oxu »
 • ЕДИНОБРАЧИЕ

  birarvadlılıq, birərlilik, təknigahlılıq

  Tam oxu »
 • ЕДИНОВРЕМЕННО

  1. Birdəfəlik, bir dəfədə; 2. Eyni zamanda , bir vaxtda

  Tam oxu »
 • ЕДИНОГЛАСИЕ

  tək həmrəylik, yekdillik, söz birliyi, həmfikirlilik

  Tam oxu »
 • ЕДИНОЛИЧНО

  təkbaşına, tək, fərdi olaraq, fərdi

  Tam oxu »
 • ЕДИНОМЫСЛИЕ

  həmfikirlilik, məsləkdaşlıq, 2. Fikir birliyi

  Tam oxu »
 • ЕДИНОНАСЛЕДИЕ

  təkvarislik(mal-mülkün böyük oğula çatması qaydası)

  Tam oxu »
 • ЕДИНОНАЧАЛИЕ

  təkbaşçılıq, təkbaşına rəhbərlik, vahid rəhbərlik

  Tam oxu »
 • ЕДИНООБРАЗИЕ

  1. Bircürlük, yeknəsəqlik, eynilik, oxşarlıq, 2. Həmhənglik, uyğunluq

  Tam oxu »
 • ЕДИНОРОГ

  taydiş (kitə oxşar dəniz heyvanı)

  Tam oxu »
 • ЕДИНОРОДНЫЙ

  tək, vahid, bircə, aman-zaman (övlad)

  Tam oxu »
 • ЕДИНОСУЩНЫЙ

  həmvücud, həmxilqət

  Tam oxu »
 • ЕДИНСТВЕННО

  1. Yeganə, tək, vahid, bircə, məhz; 2. Ancaq, yalnız

  Tam oxu »
 • ЕДИНСТВО

  vahidlik, , birlik, vəhdət, bir , ümumi, bircə, yeganə

  Tam oxu »
 • ЕДКИЙ

  1. Yeyici, aşındırıcı; 2. Yandırıcı, kəskin, acı; 3. Zəhərli, acı, istehzalı

  Tam oxu »
 • ЕЖ

  kirpi

  Tam oxu »
 • ЕЖЕГОДНО

  hər il

  Tam oxu »
 • ЕЖЕДНЕВНО

  hər gün

  Tam oxu »
 • ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

  hər ay olan, aylıq, ayda bir dəfə

  Tam oxu »
 • ЕЖЕМИНУТНЫЙ

  1. Hər dəqiqəlik olan; 2. Aramsız, arsı kəsilməyən, fasiləsiz

  Tam oxu »
 • ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

  hər həftə, həftədə bir, həftəlik

  Tam oxu »
 • ЕЖЕНОЩНО

  hər gecə

  Tam oxu »
 • ЕЖЕСЕКУНДНО

  1. Hər saniyə, hər saniyədə; 2. Tez-tez, dalbadal, arası kəsilmədən, fasiləsiz

  Tam oxu »
 • ЕЖЕСУТОЧНО

  hər gün, gecə-gündüz

  Tam oxu »
 • ЕЖЕЧАСНО

  1. Hər saat, hər an, saatbasaat, saatda bir, hər saatdan bir; 2. Daim, həmişə

  Tam oxu »
 • ЕЖИВИКА

  böyürtkən

  Tam oxu »
 • ЕЖИК

  kirpicik

  Tam oxu »
 • ЕЗДА

  1.getmə, gəlmə (miniklə;) 2. Sürmə; 3. Yol, səfər

  Tam oxu »
 • ЕЗДИТЬ

  1. Getmək, gəlmək, gəzmək (miniklə); 2. Sürmək, minmək; 3. Sürüşmək

  Tam oxu »
 • ЕЛЕ

  1. Ancaq, ...kimi, ancaq-ancaq; 2. Güclə, zorla, çətinliklə

  Tam oxu »
 • ЕЛЕЙНОСТЬ

  zahiri mehribanlıq, riya , ikiüzlülülk, yaltaqlıq

  Tam oxu »
 • ЕЛЬ

  küknar

  Tam oxu »
 • ЕМКОСТЬ

  tutum, həcm, iç

  Tam oxu »
 • ЕПИСКОП

  yepiskop (baş keşiş)

  Tam oxu »
 • ЕРАЛАШ

  1. Qarma-qarışıqlıq, hərc-mərclik, dolaşıqlıq; 2. Köhnə kart oyunu

  Tam oxu »
 • ЕРЕТИК

  dönük, kafir

  Tam oxu »
 • ЕРОШИТЬ

  qarışdırmaq, dolaşdırmaq, pırtlaşıq salmaq, kilkə salmaq (saçı)

  Tam oxu »
 • ЕРУНДА

  cəfəngiyyat, boş söz, mənasız söz, böş şey , mənasız iş

  Tam oxu »
 • ЕРУНДИТЬ

  1. Sarsaqlamaq, çərənləmək, axmaqlamaq, boş danışmaq, mənasız danışmaq, cəfəng danışmaq; 2. Boş iş görmək, mənasız iş görmək

  Tam oxu »
 • ЕРШ

  1. Xanı balığı; 2. Şotka (lampa şüşəsini təmizləmək üçün)

  Tam oxu »
 • ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

  təbilik, adilik

  Tam oxu »
 • ЕСТЬ

  1. Yemək; 2. Dağıtmaq, yandırmaq, aşındırmaq; 3. Göynətmək, acıtmaq; 4. Danlamaq, acılamaq, zəhərləmək (sözlə)

  Tam oxu »