Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЖАБА

  quru qurbağası

  Tam oxu »
 • ЖАДИНА

  tamahkar, acğöz, xəsis

  Tam oxu »
 • ЖАДНЕТЬ

  simicləşmək, xəsisləşmək, daha da xəsisləşmək

  Tam oxu »
 • ЖАДНИЧАТЬ

  1. Tamahkarlıq etmək, acgözlük etmək; 2. Qıymamaq, xəsislik etmək

  Tam oxu »
 • ЖАДНОСТЬ

  1. Tamahkarlıq, acgözlük, gözüdoymazlıq, tamah; 2. Hərislik; 3. Xəsislik, simiclik; 4. Böyük maraq, böyük həvəs, çövq

  Tam oxu »
 • ЖАЖДА

  1. Susuzluq, susama, yanğı, hərarət; 2. Coşğun həvəs (arzu), şövq, ehtiras

  Tam oxu »
 • ЖАЖДАТЬ

  1. Susamaq; 2. Çox arzu etmək, istəmək, həsrət çəkmək, ...həsrətində olmaq

  Tam oxu »
 • ЖАКЕТ

  jaket

  Tam oxu »
 • ЖАЛЕТЬ

  1. Yazığı gəlmək, rəhmi gəlmək; 2. Təəssüf etmək, heyfislənmək, peşman olmaq; 3. Heyfi gəlmək, əsirgəmək

  Tam oxu »
 • ЖАЛИТЬ

  1. Sancmaq, vurmaq, çalmaq, dişləmək; 2. Dalamaq, yandırmaq

  Tam oxu »
 • ЖАЛКИЙ

  1. Yazıq, bədbəxt, acınacaqlı, zavallı, biçarə, aciz, 2. Miskin, binəva, dəyərsiz, yararsız, naciz, əhəmiyyətsiz; 3

  Tam oxu »
 • ЖАЛОБА

  1. Şikayət, giley; 2. Ahnalə, sızıltı

  Tam oxu »
 • ЖАЛОВАТЬ

  1. Bağışlamaq, ənam vermək, təltif etmək; 2. Qiymət vermək, fikir vermək, hörmət etmək; 3. Gəlmək, buyurmaq, təşrif gətirmək

  Tam oxu »
 • ЖАЛОВАТЬСЯ

  1. Şikayət etmək, şikayətlənmək, narazılıq etmək, gileylənmək; 2. Ərizə vermək, şikayət vermək; 3. Şeytanlıq etmək, çuğulluq etmək

  Tam oxu »
 • ЖАЛОСТНО

  həzin-həzin, qımgin-qəmgin, həzin, qəmgin, yanıqlı, kədərli

  Tam oxu »
 • ЖАЛОСТЬ

  1. Rəhm, şəfqət, mərhəmət; 2. Qəm, kədər, qüssə; 3. Təəssüf

  Tam oxu »
 • ЖАЛЮЗИ

  jalyuzi (nazik taxtalardan qayrılan pəncərə pərdəsi)

  Tam oxu »
 • ЖАР

  1. Isti, istilik, hərarət, dəm; 2. Göz; 3. Qızdırma; 4. Qızğınlıq, coşğunluq, həvəs, ehtiras; 5. Tənbeh, qulaqburması

  Tam oxu »
 • ЖАРЕНЫЙ

  qızardılmış, qovrulmuş

  Tam oxu »
 • ЖАРИТЬ

  1. Qızartmaq, qovurmaq; 2. Yandırmaq, pörtmək, qızdırmaq; 3. Oda vermək

  Tam oxu »
 • ЖАРОВНЯ

  manqal

  Tam oxu »
 • ЖАРОПОНИЖАЮЩЕЕ

  qızdırmanı azaldan dərman, qızdırmanı salan dərman, hərarəti salan dərman

  Tam oxu »
 • ЖАРОУСТОЙЧИВЫЙ

  istiyədavamlı

  Tam oxu »
 • ЖВАЧКА

  1. Gövşəmə, gövşək; 2. Çürükçülük etmə, çeynəmə

  Tam oxu »
 • ЖГУТ

  1.hörmə, eşmə, burma; 2. Dərz bağı; 3. Bağ

  Tam oxu »
 • ЖГУЧИЙ

  1. Yandırıcı, qızğın; 2. Kəskin, təsirli, çox güclü, şiddətli; 3. Acı

  Tam oxu »
 • ЖДАТЬ

  1. Gözləmək; 2. Güman etmək, ümid etmək, ehtimal etmək, zənn etmək

  Tam oxu »
 • ЖЕВАТЬ

  çeynəmək, gövşəmək

  Tam oxu »
 • ЖЕЛАНИЕ

  1.arzu, diək, istək, xahiş; 2. Həvəs, meyl

  Tam oxu »
 • ЖЕЛАТЬ

  arzulamaq, ismək, arzu etmək

  Tam oxu »
 • ЖЕЛАЮЩИЙ

  ...arzusunda olan, arzu edən, istəyən

  Tam oxu »
 • ЖЕЛЕЗО

  1. Dəmir parçası; 2. Dəmir şeylər

  Tam oxu »
 • ЖЕЛТОК

  yumurta sarısı

  Tam oxu »
 • ЖЕЛТЫЙ

  sarı (rəng)

  Tam oxu »
 • ЖЕЛУДЬ

  palıd qozası

  Tam oxu »
 • ЖЕЛЧЬ

  1. Öd, səfra; 2. Öd kisəsi; 3. Hirs, acıq

  Tam oxu »
 • ЖЕМАННОСТЬ

  nazlılıq, naz, qəmzə, işvə

  Tam oxu »
 • ЖЕМЧУЖИНА

  1. Mirvari dənəsi, inci dənəsi; 2. Inci, yaraşıq; 3. Xəzinə

  Tam oxu »
 • ЖЕНА

  arvad

  Tam oxu »
 • ЖЕНИТЬ

  evləndimək

  Tam oxu »
 • ЖЕНИХ

  1. Nişanlı, adaxlı; 2. Evlənmək istəyən adam, evlənmək yaşına çatmış oğlan

  Tam oxu »
 • ЖЕНСТВЕННОСТЬ

  1. Qadınlıq; 2. Incəlik, zəriflik, lətafət , qadın incəliyi

  Tam oxu »
 • ЖЕНЩИНА

  qadın

  Tam oxu »
 • ЖЕРЕБЕНОК

  dayça, day, daylaq, qulan

  Tam oxu »
 • ЖЕРЕХ

  xəşəm (balıq)

  Tam oxu »
 • ЖЕРТВА

  1. Qurban, qurbanlıq; 2. Tələfat; 3. Ianə, sədəqə

  Tam oxu »
 • ЖЕРТВОВАТЬ

  1. Ianə etmək, kömək etmək; 2. Bağışlamaq; 3. Qurban etmək, fəda etmək

  Tam oxu »
 • ЖЕСТ

  jest (1. Əl-qol hərəkəti; 2. Nümayiş məqsədilə edilən bir iş, hərəkət)

  Tam oxu »
 • ЖЕСТКИЙ

  1. Bərk, sərt; 2. Cod, qaba, kobud; 3. Qəti; 4. Ağır, şiddətli

  Tam oxu »
 • ЖЕСТОКИЙ

  1. Rəhmsiz, amansız, insafsız, qəddar, zalım; 2. Bərk, sərt, kəskin, şiddətli, dəhşətli, dözülməz, ağır; 3

  Tam oxu »