Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЗААРЕНДОВАТЬ

  icarə götürmək, icarə etmək

  Tam oxu »
 • ЗАБАВЛЯТЬ

  1. Əyləndimək, məşğul etmək; 2. Güldürmək

  Tam oxu »
 • ЗАБАЛАНСИРОВАТЬ

  müvazinətləşdirməyə başlamaq

  Tam oxu »
 • ЗАБАРАБАНИТЬ

  1. Baraban çalmağa başlamaq, barabanı vurmaq; 2. Döyəcləməyə başlamaq, taqqıldatmağa başlamaq

  Tam oxu »
 • ЗАБАСТОВКА

  tətil

  Tam oxu »
 • ЗАБАСТОВЩИК

  tətilçi, tətil edən

  Tam oxu »
 • ЗАБВЕНИЕ

  1. Yaddan çıxartma, unutma; 2. Yadırmağa; 3. Huşa getmə, huş aparma; 4. Huşunu itirmə, bihuşluq, dalğınlıq

  Tam oxu »
 • ЗАБВЕННЫЙ

  yaddan çıxardılmış, unudulmuş, yada salınmayan

  Tam oxu »
 • ЗАБЕГ

  qaçış, yürüş, yüyürmə, qaçış yarışı

  Tam oxu »
 • ЗАБЕЖАТЬ

  1. Qaçıb girmək; 2. Qaçmaq; 3. Dəymək, getmək; 4. Uzağa qaçmaq

  Tam oxu »
 • ЗАБЕСПОКОИТЬ

  narahat etməyə başlamaq, təşvişə salmaq, nigaran qoymaq

  Tam oxu »
 • ЗАБИТЬ

  1. Vurmaq, çalmaq, mıxlamaq; 2. Doldurmaq, tıxamaq; 3. Döyüb əldən salmaq; 4. Vurmağa başlamaq, çalmağa başlamaq; 5

  Tam oxu »
 • ЗАБОЛЕТЬ

  xəstələnmək, vnaxoşlamaq, azarlamaq

  Tam oxu »
 • ЗАБОТА

  1. Qayğı, qeyd; 2. Fikir, dərd; 3. Başağrısı

  Tam oxu »
 • ЗАБОТИТЬСЯ

  qayğısına qalmaq, qeydinə qalmaq, dərdinə qalmaq, fikrinə qalmaq, fikrini çəkmək

  Tam oxu »
 • ЗАБРАТЬ

  1. Götürmək, mənimsəmək; 2. Almaq, zəbt etmək, ələ keçirmək, işğal etmək; 3. Tutmaq, həbs etmək; 4. Aparmaq; 5

  Tam oxu »
 • ЗАБРОСАТЬ

  1. Atmaq, tullamaq; 2. Sıçratmaq; 3. Basmaq, yağdırmaq

  Tam oxu »
 • ЗАБЫТЬ

  1. Yaddan çıxartmaq, unutmaq; 2. Yadırğamaq

  Tam oxu »
 • ЗАВАЛ

  1. Tutulma, tıxanma, qalaqlanma; 2. Yığın, qalaq, uçqun

  Tam oxu »
 • ЗАВАЛИТЬ

  1. Doldurmaq; 2. Basmaq; 3. Həddən artıq yükləmək; 4. Uçurtmaq, sökmək, yıxmaq, əymək; 5. Təmamilə pozmaq, dağıtmaq (işi)

  Tam oxu »
 • ЗАВАРИТЬ

  1. Dəmləmək, dəmə qoymaq; 2. Üstünə qaynar su tökmək, qaynatmaq (paltarı); 3. Qaynaq etmək

  Tam oxu »
 • ЗАВЕДЕНИЕ

  1. Müəssisə; 2. Idarə; 3. Mağaza, emalatxana

  Tam oxu »
 • ЗАВЕДОВАТЬ

  idarə etmək, baxmaq

  Tam oxu »
 • ЗАВЕДУЮЩИЙ

  müdir

  Tam oxu »
 • ЗАВЕРЕНИЕ

  inandırma, təminat

  Tam oxu »
 • ЗАВЕРИТЬ

  1. Inandırmaq; 2. Təsdiq etmik (imza və möhürə)

  Tam oxu »
 • ЗАВЕРНУТЬ

  1. Bükmək, sarımaq; 2. Bələmək (uşağı); 3. Dönmək, burulmaq; 4. Baş çəkmək, dəymək; 5. Burmaq, burub bağlamaq, burub bərkitmək; 6

  Tam oxu »
 • ЗАВЕРШЕНИЕ

  qurtarma, tamamlama, başa çatdırma, bitmə

  Tam oxu »
 • ЗАВЕРШИТЬ

  qurtarmaq, bitirmək, tamamlamaq, başa çatdırmaq

  Tam oxu »
 • ЗАВЕСТИ

  1. Gətirmək, gətirib qoymaq, gətirib çıxartmaq; 2. Aparmaq, aparıb qoymaq, aparıb çıxartmaq; 3. Kənara çəkmək; 4

  Tam oxu »
 • ЗАВЕТ

  1. Vəsiyyət; 2. Məsləhət

  Tam oxu »
 • ЗАВЕЩАНИЕ

  1. Vəsiyyət; 2. Vəsiyyətnamə

  Tam oxu »
 • ЗАВИСАТЬ

  dayanmaq

  Tam oxu »
 • ЗАВИСЕТЬ

  asılı olmaq

  Tam oxu »
 • ЗАВИСИМОСТЬ

  asılılıq, asılı olma, tabelik

  Tam oxu »
 • ЗАВИСТЬ

  paxıllıq, qibtə, həsəd

  Tam oxu »
 • ЗАВЛАДЕТЬ

  1. Yiyələnmək, sahib olmaq, sahiblənmək, əlinə keçirmək, zəbt etmək; 2. Cəlb etmək, öz tərəfinə çəkmək, təsiri altına almaq

  Tam oxu »
 • ЗАВОЕВАНИЕ

  1. Istila, istila etmə, alma, alınma; 2. Alınmış, istila edilmiş ərazi; 3. Nəaliyyət

  Tam oxu »
 • ЗАВОЕВАТЬ

  1. Istila etmək, almaq; 2. Qazanmaq, əldə etmək; 3. Cəlb etmək, cəzb etmək, ürəyini açmaq

  Tam oxu »
 • ЗАВОНЯТЬ

  iylənməyə başlamaq, iy vermək, iylənmək, qoxumaq

  Tam oxu »
 • ЗАВТРА

  sabah

  Tam oxu »
 • ЗАВТРАК

  səhər yeməyi

  Tam oxu »
 • ЗАВТРАКАТЬ

  səhər yeməyi etmək

  Tam oxu »
 • ЗАВЫСИТЬ

  həddən artıq qaldırmaq, artırmaq (qiyməti)

  Tam oxu »
 • ЗАВЯЗАТЬ

  1. Bağlamaq, düyünləmək; 2. Sarımaq; 3. Başlamaq, düzəltmək, açmaq

  Tam oxu »
 • ЗАГАДАТЬ

  1. Tapmaca demək; 2. Ürəyində tutmaq, fikrində tutmaq, düşünmək; 3. Fala baxmaq, fal açmaq

  Tam oxu »
 • ЗАГАДКА

  1. Tapmaca; 2. Sirr, müəmma

  Tam oxu »
 • ЗАГАДОЧНЫЙ

  1. Anlaşılmaz; 2. Sirrli, müəmmalı, qəribə

  Tam oxu »
 • ЗАГАР

  qaralma, yanma (gündə)

  Tam oxu »
 • ЗАГЛАДИТЬ

  1. Düzəltmək, hamarlamaq, ütüləmək; 2. Yüngülləşdirmək, yumşaltmaq (səhvi, günahı)

  Tam oxu »