Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ТЕАТР

  1.teatr; 2. dram əsərləri; 3. səhnə, tamaşa

  Tam oxu »
 • ТЕАТРАЛЬНОСТЬ

  1.teatrılılıq; 2. qeyri – təbiilik, süni, zahiri şey, sünilik, qeyri – təbiilik –

  Tam oxu »
 • ТЕЗИС

  tezis (əsas fikir, müddəa)

  Tam oxu »
 • ТЕЗКА

  adaş

  Tam oxu »
 • ТЕКСТ

  1. mətn, tekst; 2.musiqi əsərinin sözləri

  Tam oxu »
 • ТЕКСТИЛЬ

  toxuma mallar, parçalar

  Tam oxu »
 • ТЕКСТУРА

  tekstura (suxurların quruluşundakı xarici əlamətlər)

  Tam oxu »
 • ТЕКУЧЕСТЬ

  1. axıcılıq, axarlıq; 2.dəyişgənlik, tez – tez dəyişmə, qərarsızlıq, qeyri – sabitlik –

  Tam oxu »
 • ТЕКУЧИЙ

  1. axıcı, axar, maye, duru; 2. qeyri – sabit, qərarsız

  Tam oxu »
 • ТЕКУЩИЙ

  1. axan, axıcı, axar; 2.bu, indiki, hazırki, cari, gündəlik, növbəti

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕВИДЕНИЕ

  televiziya

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕГА

  araba

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕГРАММА

  teleqram

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕГРАФ

  teleqraf

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ

  tel vurmaq, teleqrafla xəbər vermək (bildirmək)

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕПАТИЯ

  telepatiya (hadisələri vı insanın fikrini, onların mənşəyinə bilavasitə təmas etmədən uzaqdan qavramaq)

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕСНОСТЬ

  1. cismilik, cismanilik; 2. madilik; 3. köklük

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕФОН

  telefon

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕЦЕНТР

  televiziya mərkəzi

  Tam oxu »
 • ТЕЛО

  1. сisim; 2. bədən, əndam, vücud; 3. gövdə; 4. ət (meyvədə); 5. (hərbi) lülə

  Tam oxu »
 • ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ

  bədən quruluşu, bədən, qəddi – qamət

  Tam oxu »
 • ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

  qoruyucu, mühafizəçi

  Tam oxu »
 • ТЕМА

  1. mövzu, tema; 2. mətləb

  Tam oxu »
 • ТЕМАТИКА

  tematika, temalar, mövzular

  Tam oxu »
 • ТЕМЕНЬ

  qaranlıq, zülmət

  Tam oxu »
 • ТЕМНИТЬ

  1. qaraltmaq; 2. tutqunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ТЕМНИЦА

  zindan, həbsxana, məhbəs

  Tam oxu »
 • ТЕМНОГЛАЗЫЙ

  qaragöz

  Tam oxu »
 • ТЕМНОКОЖИЙ

  qaradərili

  Tam oxu »
 • ТЕМНОЛИКИЙ

  qarabuğdayı

  Tam oxu »
 • ТЕМНОТА

  1. qaranlıq, zülmət; 2. cəhalət, avamlıq

  Tam oxu »
 • ТЕМНЫЙ

  1. qaranlıq; 2. tünd, qara , tutqun; 3. məc. aydın olmayan, anlaşılmayan, anlaşılmaz; 4. məc. məyus, qəmgin; 5

  Tam oxu »
 • ТЕМП

  sürət, temp

  Tam oxu »
 • ТЕМПЕРАМЕНТ

  1. temperament, təbiət, mizac; 2. coşğunluq, ehtiras, həvəs

  Tam oxu »
 • ТЕМПЕРАМЕНТНЫЙ

  ehtiraslı, temperamentli, ehtiraslı, coşğun, qızğın

  Tam oxu »
 • ТЕМПЕРАТУРА

  temperatur (1. istilik – soyuqluq dərəcəsi; 2.qızdırma, bədəndə istilik)

  Tam oxu »
 • ТЕНДЕНЦИОЗНО

  birtərəfli, qərəzkar, təmayüllü

  Tam oxu »
 • ТЕНДЕНЦИОЗНОСТЬ

  birtərəflilik, qərəzlilik

  Tam oxu »
 • ТЕНДЕНЦИЯ

  1. meyl, təmayül; 2. fikir, qayə, ideya, tendensiya

  Tam oxu »
 • ТЕНДЕР

  tender

  Tam oxu »
 • ТЕНИТЬ

  kölgələndirmək, bir qədər tutqunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ТЕННИС

  tennis

  Tam oxu »
 • ТЕННИСИСТ

  tennisçi (tenis oyunçusu)

  Tam oxu »
 • ТЕНЬ

  1.kölgə, kölgəlik; 2. iz, əks, əsər, əlamət; 3. zərər qədər; 4. şübhə, güman

  Tam oxu »
 • ТЕОЛОГ

  ilahiyyatçı (ilahiyyat ilə məşğul olan adam)

  Tam oxu »
 • ТЕОРЕМА

  teorem

  Tam oxu »
 • ТЕОРЕТИК

  nəzəriyyəçi

  Tam oxu »
 • ТЕОРЕТИЧНОСТЬ

  mücərrədlik, həddən artıq nəzərilik, abstraktlıq

  Tam oxu »
 • ТЕОРИЯ

  nəzəriyyə

  Tam oxu »
 • ТЕПЕРЬ

  indi, hazırda, hal – hazırda

  Tam oxu »