Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ТРАВА

  ot

  Tam oxu »
 • ТРАВИТЬ

  1. qırmaq; 2. zəhərləmək, xarab etmək; 3. aşındırmaq, oymaq; 4. incitmək, təqib etmək

  Tam oxu »
 • ТРАВЛЕНИЕ

  aşındırma, oyma

  Tam oxu »
 • ТРАВМА

  travma (xarici təsir, yəni yara, əzilmə nəticəsində bədən toxumalarının zədələnməsi)

  Tam oxu »
 • ТРАВМИРОВАТЬ

  travmaya məruz qoymaq, əsəblərini sarsıtmaq, ruhi iztirab çəkdirmək

  Tam oxu »
 • ТРАГЕДИЯ

  tragediya, faciə, fəlakət, müsibət

  Tam oxu »
 • ТРАДИЦИОННЫЙ

  ənənəvi, ənənəyə əsaslanan

  Tam oxu »
 • ТРАДИЦИЯ

  ənənə

  Tam oxu »
 • ТРАДИЦИЯ

  ənənə

  Tam oxu »
 • ТРАКТ

  1. yol; 2. istiqamət, marşrut

  Tam oxu »
 • ТРАКТОВАТЬ

  1. şərh etmək, izah etmək, təfsir etmək, 2. bəhs etmək, danışmaq, müzakirə etmək, fikir yeritmək

  Tam oxu »
 • ТРАМБОВАТЬ

  döyəcləmək, döyəcləyib bərkitmək, toxaclamaq

  Tam oxu »
 • ТРАНЖИР

  bədxərc, israfçı

  Tam oxu »
 • ТРАНЖИРИТЬ

  korlamaq, puç etmək, israf etmək, sovurmaq

  Tam oxu »
 • ТРАНС

  trans, hipnoz, ekstaz

  Tam oxu »
 • ТРАНСЛИРОВАНИЕ

  translyasiya etmə

  Tam oxu »
 • ТРАНСЛИРОВАТЬ

  translyasiya etmək

  Tam oxu »
 • ТРАНСПОЗИЦИЯ

  1. yer dəyişmə, yerini dəyişdirmə, köçürmə

  Tam oxu »
 • ТРАНСПОНИРОВАТЬ

  1. yer dəyişdirmək, yerini dəyişdirmək, köçürmək; 2. bir tondan başqa tona keçirmək

  Tam oxu »
 • ТРАНСПОРТ

  1. nəqliyyat, nəqliyyat vasitələri; 2. daşıma, daşınma

  Tam oxu »
 • ТРАНСПОРТИРОВКА

  nəql etmə, nəql edilmə, daşıma, daşınma

  Tam oxu »
 • ТРАНСФЕР

  transfer (1. pulun bir bankdan başqa banka və ya bir ölkədən başqa ölkəyə köçürülməsi)

  Tam oxu »
 • ТРАНСФОРМИРОВАНИЕ

  1. dəyişdirmə, şəklini dəyişdirmə, formasını dəyişdirmə, transformasiya etmə

  Tam oxu »
 • ТРАНСЦЕНДЕНТНОСТЬ

  transsendentilik (təcrübə xaricində olma, təcrübə ilə dərk edilmə bilməməzlik)

  Tam oxu »
 • ТРАПЕЦИЯ

  trapesiya

  Tam oxu »
 • ТРАССА

  1. istiqamət (yol, kanal və s. xəttin istiqaməti); 2. yol; 3. trassa

  Tam oxu »
 • ТРАССИРОВАТЬ

  1. istiqamətini göstərmək; 2. uçarkən işıqlı iz buraxmaq

  Tam oxu »
 • ТРАТА

  1. xərcləmə, sərf etmə, sərf edilmə; 2.xərc, məsarif

  Tam oxu »
 • ТРАТИТЬ

  xərcləmək, sərf etmək, xərcə düşmək, işlətmək

  Tam oxu »
 • ТРАТТА

  barat vekseli

  Tam oxu »
 • ТРАФАРЕТ

  1. trafaret, əndazə, qəlib, nümunə; 2. şablon, standart

  Tam oxu »
 • ТРАФИТЬ

  1. etmək, görmək, lazımınca yerinə yetirmək, razı salmaq, bəyəndirmək

  Tam oxu »
 • ТРЕБОВАНИЕ

  1. tələb etmə, istəmə, ehtiyac, tələb, tələbnamə; 2.çağırma, çağırılma

  Tam oxu »
 • ТРЕБОВАТЬ

  1. tələb etmək, istəmək; 2. çağırmaq, çağırtdırmaq

  Tam oxu »
 • ТРЕВОГА

  1. həyəcan, təşviş, təlaş, əndişə, iztirab; 2. təhlükə, qorxu, vəlvələ; 3. təhlükə siqnalı, haray

  Tam oxu »
 • ТРЕВОЖИТЬ

  1. həyəcana salmaq, təşvişə salmaq, qorxuya salmaq, təlaşa salmaq; 2. rahatsız etmək, narahat etmək; 3

  Tam oxu »
 • ТРЕВОЖНОСТЬ

  həyəcanlılıq, iztirablılıq, həyəcan, səksəkə

  Tam oxu »
 • ТРЕЗВОСТЬ

  1. ayıqlıq, 2. içki, içməmə; 3. gözüaçıqlıq

  Tam oxu »
 • ТРЕНИНГ

  təlim, məşq, xüsusi təlim (məşq) rejimi

  Tam oxu »
 • ТРЕНИРОВАТЬ

  öyrətmək, təlim vermək, alışdırmaq, məşq keçmək, inkişaf etdirmək

  Tam oxu »
 • ТРЕНИРОВКА

  təlim, məşq, təmrin

  Tam oxu »
 • ТРЕПАТЬ

  1. pırtlaşdırmaq, kilkə salmaq, pırtlaşıq salmaq; 2. didmək, yolmaq, çəkmək, dartmaq; 3. dağıtmaq, köhnəltmək, yırtmaq, üzmək, təmizləmək, ç

  Tam oxu »
 • ТРЕСНУТЬ

  1. çatırdamaq, çatlamaq, sınmaq; 2. iflasa uğramaq; 3. ilişdirmək, bərk vurmaq, bərk çəkmək

  Tam oxu »
 • ТРЕТИЙ

  üçüncü

  Tam oxu »
 • ТРЕХКОМНАТНЫЙ

  üçotaqlı

  Tam oxu »
 • ТРЕХЛЕТИЕ

  üçillik müddət, üçüncü il dönümü

  Tam oxu »
 • ТРЕХПРОЦЕНТНЫЙ

  üçfaizlik, üçfaizli

  Tam oxu »
 • ТРЕЩИНА

  1. çat, çatlaq, yarıq, nifaq

  Tam oxu »
 • ТРИБУНА

  tribuna (xitabət kürsüsü, yığıncaqlarda natiq üçün hündür yer)

  Tam oxu »
 • ТРИВИАЛЬНЫЙ

  bayağı, adi, duzsuz, çeynənmiş, köhnəlmiş, köhnə

  Tam oxu »