Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ТУАЛЕТ

  tualet, ayaqyolu

  Tam oxu »
 • ТУБЕРКУЛЕЗ

  vərəm

  Tam oxu »
 • ТУГОЙ

  1. bərk, tarım, gərgin, tarım çəkilmiş, sərt, şax, dar; 2. kip doldurulmuş, basılmış; 3. xəsis, simic

  Tam oxu »
 • ТУГОСТЬ

  bərklik, sərtlik, tarımlıq, gərginlik, ağırlıq, çətinlik

  Tam oxu »
 • ТУМАН

  1.duman, sis; 2. anlaşılmazlıq, qaranlıq, tutqunluq

  Tam oxu »
 • ТУННЕЛЬ

  tunel (dağların ya yerin altından açılan yer)

  Tam oxu »
 • ТУПОЙ

  küt, zəif, ağır, ifadəsiz, mənasız, anlamaz, qanmaz, fəhmsiz, az, əzif, daimi, aciz, müti

  Tam oxu »
 • ТУПОСТЬ

  1. kütlük; 2. məc. korazehinlik

  Tam oxu »
 • ТУРИСТ

  türist

  Tam oxu »
 • ТУСКЛЫЙ

  1. donuq, tutqun, cilasız, qeyri – şəffaf; 2. sönük, ruhsuz, cansız, çox zəif

  Tam oxu »
 • ТУСКНЕТЬ

  1. tutqunlaşmaq, donuqlaşmaq, qaralmaq; 2. məc. sönmək, azalmaq, zəifləşmək

  Tam oxu »
 • ТУЧА

  bulud, qara bulud

  Tam oxu »
 • ТУШИТЬ

  1. söndürmək, keçirmək; 2. yatırmaq; 3. yol verməmək, mane olmaq, boğmaq

  Tam oxu »
 • ТЩАТЕЛЬНОСТЬ

  1. diqqət, səliqə, mükəmməllik; 2. çalışqanlıq

  Tam oxu »
 • ТЩЕСЛАВИЕ

  şöhrətpərəstlik, şöhrət düşgünlüyü, məğrurluq

  Tam oxu »
 • ТЩЕТНОСТЬ

  faydasızlıq, bihudəlik, mənasızlıq, səmərəsizlik

  Tam oxu »
 • ТЫКАТЬ

  1. dürtmək, soxmaq; 2. sancmaq, batırmaq, vurmaq; 3. göstərmək

  Tam oxu »
 • ТЫСЯЧА

  min

  Tam oxu »
 • ТЬМА

  qaranlıq, zülmət, cəhalət, avamlıq

  Tam oxu »
 • ТЮБИК

  tübik

  Tam oxu »
 • ТЮРЕМЩИК

  dustaqxana gözətçisi, zalım, zülmkar, azadlığı boğan

  Tam oxu »
 • ТЯГА

  hərəkət qüvvəsi

  Tam oxu »
 • ТЯГОСТЬ

  əzab, əziyyət, ağırlıq, ağır yük, yorğunluq, taqətsizlik, üzgünlük

  Tam oxu »
 • ТЯЖБА

  iddia, mülki iddia, məhkəmə davası, çəkişmə, mübahisə

  Tam oxu »
 • ТЯЖЕЛЕТЬ

  1. ağırlaşmaq; 2. məc. kökəlmək; 3. yuxusu gəlmək, gözləri yumulmaq

  Tam oxu »
 • ТЯЖЕЛИТЬ

  ağırlaşdırmaq, çətinləşdirmək

  Tam oxu »
 • ТЯЖЕЛЫЙ

  ağır, zor, çətin, gərgin, çətin, əziyyətli

  Tam oxu »
 • ТЯЖЕСТЬ

  ağırlıq, çətinlik, ağır şey

  Tam oxu »
 • ТЯЖКИЙ

  ağır

  Tam oxu »
 • ТЯНУТЬ

  1. çəkmək; 2. dartmaq, uzatmaq, dartıb uzatmaq, 3. sövq etmək, cəlb etmək, dartıb aparmaq, çəkib aparmaq, meyl etmək, meyl göstərmək

  Tam oxu »
 • УБАВИТЬ

  1. azaltmaq, əksiltmək; aşağı salmaq; 2. qısaltmaq, gödəltmək; 3. əksilmək, azalmaq

  Tam oxu »
 • УБЕДИТЕЛЬНЫЙ

  1. inandırıcı, qaneedici, sübutlu, əsaslı; 2. təkidli, çox

  Tam oxu »
 • УБЕДИТЬ

  1.inandırmaq, sübut etmək; 2. razı salmaq, qane etmək

  Tam oxu »
 • УБЕЖИЩЕ

  1. sığınaq; 2. sığınacaq (yer), daldalanacaq (yer), pənahgah

  Tam oxu »
 • УБИЙСТВО

  öldürmə, öldürülmə, qətl

  Tam oxu »
 • УБИЙЦА

  qatil, öldürən

  Tam oxu »
 • УБИТЬ

  1.öldürmək, 2. boş yerə sərf etmək; 3. əzmək; 4.vurmaq

  Tam oxu »
 • УБЛАЖИТЬ

  könlünü almaq, nazlamaq, əzizləmək, ərköyünləşmiş

  Tam oxu »
 • УБОЖЕСТВО

  1. şikəstlik, bədən nöqsanı; 2. heçlik, boşluq, mənasızlıq, miskinlik, əhəmiyyətsizlik

  Tam oxu »
 • УБОР

  1. geyim, pal – paltar, üst – baş, 2. zinət, bəzək, libas

  Tam oxu »
 • УБОРКА

  1. yığım, toplama, yığma; 2.qaydaya salma, yığışdırma, təmizləmə; 3. bəzəmə, bəzədilmə

  Tam oxu »
 • УБРАТЬ

  1. götürmək; 2. toplamaq, yığmaq, yığışdırmaq; 3. səliqəyə salmaq, qaydaya salmaq, yığışdırmaq, bəzəmək, geymək, geyinmək; 4

  Tam oxu »
 • УВАЖЕНИЕ

  hörmət, ehtiram

  Tam oxu »
 • УВАЖИТЕЛЬНЫЙ

  1. üzürlü, məzur; 2. hörmət gözləyən, hörmət edən, hörmətcil

  Tam oxu »
 • УВАЖИТЬ

  1. nəzərə almaq, üzürlü saymaq, qəbul etmək, hörmət etmək

  Tam oxu »
 • УВЕКОВЕЧИТЬ

  əbədiləşdirmək

  Tam oxu »
 • УВЕЛИЧИТЬ

  1. artırmaq, çoxaltmaq; 2. böyütmək, genişlətmək; 3.gücləndirmək

  Tam oxu »
 • УВЕНЧАТЬ

  1. tac qoymaq, çələng qoymaq; 2. məc. mükafatlandırmaq, təltif etmək; 3. (müvəffəqiyyətlə) başa çatdırmaq, qurtarmaq, nəticələnmək, tamamlanmaq

  Tam oxu »
 • УВЕРЕНИЕ

  inam, inandırma

  Tam oxu »
 • УВЕРЕННОСТЬ

  1. yəqinlik, əminlik, inanma, arxayınlıq, xətircəmlik; 2. inam, qətilik, etimad, qənaət, möhkəmlik, əzm

  Tam oxu »