Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ТЕЛЕГРАФ

  teleqraf

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕГРАФИРОВАТЬ

  tel vurmaq, teleqrafla xəbər vermək (bildirmək)

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕПАТИЯ

  telepatiya (hadisələri vı insanın fikrini, onların mənşəyinə bilavasitə təmas etmədən uzaqdan qavramaq)

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕСНОСТЬ

  1. cismilik, cismanilik; 2. madilik; 3. köklük

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕФОН

  telefon

  Tam oxu »
 • ТЕЛЕЦЕНТР

  televiziya mərkəzi

  Tam oxu »
 • ТЕЛО

  1. сisim; 2. bədən, əndam, vücud; 3. gövdə; 4. ət (meyvədə); 5. (hərbi) lülə

  Tam oxu »
 • ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ

  bədən quruluşu, bədən, qəddi – qamət

  Tam oxu »
 • ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ

  qoruyucu, mühafizəçi

  Tam oxu »
 • ТЕМА

  1. mövzu, tema; 2. mətləb

  Tam oxu »
 • ТЕМАТИКА

  tematika, temalar, mövzular

  Tam oxu »
 • ТЕМЕНЬ

  qaranlıq, zülmət

  Tam oxu »
 • ТЕМНИТЬ

  1. qaraltmaq; 2. tutqunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ТЕМНИЦА

  zindan, həbsxana, məhbəs

  Tam oxu »
 • ТЕМНОГЛАЗЫЙ

  qaragöz

  Tam oxu »
 • ТЕМНОКОЖИЙ

  qaradərili

  Tam oxu »
 • ТЕМНОЛИКИЙ

  qarabuğdayı

  Tam oxu »
 • ТЕМНОТА

  1. qaranlıq, zülmət; 2. cəhalət, avamlıq

  Tam oxu »
 • ТЕМНЫЙ

  1. qaranlıq; 2. tünd, qara , tutqun; 3. məc. aydın olmayan, anlaşılmayan, anlaşılmaz; 4. məc. məyus, qəmgin; 5

  Tam oxu »
 • ТЕМП

  sürət, temp

  Tam oxu »
 • ТЕМПЕРАМЕНТ

  1. temperament, təbiət, mizac; 2. coşğunluq, ehtiras, həvəs

  Tam oxu »
 • ТЕМПЕРАМЕНТНЫЙ

  ehtiraslı, temperamentli, ehtiraslı, coşğun, qızğın

  Tam oxu »
 • ТЕМПЕРАТУРА

  temperatur (1. istilik – soyuqluq dərəcəsi; 2.qızdırma, bədəndə istilik)

  Tam oxu »
 • ТЕНДЕНЦИОЗНО

  birtərəfli, qərəzkar, təmayüllü

  Tam oxu »
 • ТЕНДЕНЦИОЗНОСТЬ

  birtərəflilik, qərəzlilik

  Tam oxu »
 • ТЕНДЕНЦИЯ

  1. meyl, təmayül; 2. fikir, qayə, ideya, tendensiya

  Tam oxu »
 • ТЕНДЕР

  tender

  Tam oxu »
 • ТЕНИТЬ

  kölgələndirmək, bir qədər tutqunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • ТЕННИС

  tennis

  Tam oxu »
 • ТЕННИСИСТ

  tennisçi (tenis oyunçusu)

  Tam oxu »
 • ТЕНЬ

  1.kölgə, kölgəlik; 2. iz, əks, əsər, əlamət; 3. zərər qədər; 4. şübhə, güman

  Tam oxu »
 • ТЕОЛОГ

  ilahiyyatçı (ilahiyyat ilə məşğul olan adam)

  Tam oxu »
 • ТЕОРЕМА

  teorem

  Tam oxu »
 • ТЕОРЕТИК

  nəzəriyyəçi

  Tam oxu »
 • ТЕОРЕТИЧНОСТЬ

  mücərrədlik, həddən artıq nəzərilik, abstraktlıq

  Tam oxu »
 • ТЕОРИЯ

  nəzəriyyə

  Tam oxu »
 • ТЕПЕРЬ

  indi, hazırda, hal – hazırda

  Tam oxu »
 • ТЕПЛИТЬ

  1. yandırmaq; 2. əritmək

  Tam oxu »
 • ТЕПЛОЕМКОСТЬ

  istilik tutumu

  Tam oxu »
 • ТЕПЛОТА

  1. istilik, hərarət; 2. mehribanlıq, səmimilik

  Tam oxu »
 • ТЕПЛОТЕХНИКА

  istilik texnikası

  Tam oxu »
 • ТЕПЛЫЙ

  1. isti; 2. ilıq; 3. səmimi, dostcasına, mehriban, üzügülər

  Tam oxu »
 • ТЕРАПИЯ

  terapiya (1. daxili xəstələiklərin müalicəsi; 2. tibb elminin daxili xəstəliklərin müalicəsindən bəhs edən şöbəsi)

  Tam oxu »
 • ТЕРЕБИТЬ

  1. dartmaq, dartışdırmaq, didişdirmək; 2.qoparmaq, çıxarmaq, yolmaq, didmək; 3. dinc qoymamaq, təngə gətirmək

  Tam oxu »
 • ТЕРЕТЬ

  1. sürtmək; 2. ovuşdurmaq, ovxalamaq; 3. ovmaq, narınlaşdırmaq; 4. döymək, sürtüb əzmək

  Tam oxu »
 • ТЕРЗАТЬ

  1. parçalamaq, dağıtmaq; 2. dartışdırmaq; 3. məc. incitmək, iztirab vermək, (ruhi) əzab vermək, üzmək

  Tam oxu »
 • ТЕРКА

  sürtgəc

  Tam oxu »
 • ТЕРМИН

  termin, istilah

  Tam oxu »
 • ТЕРМИНИРОВАТЬ

  termin vermək, ad vermək, istilahlandırmaq

  Tam oxu »
 • ТЕРНИЕ

  1. tikanlı bitki; 2. tikan

  Tam oxu »