Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ФАБРИКА

  fabrik

  Tam oxu »
 • ФАБРИЧНЫЙ

  fabrikdə hazırlanmış, sənaye, fabrik

  Tam oxu »
 • ФАВОР

  himayə, havadarlıq, himayəçilik

  Tam oxu »
 • ФАВОРИТ

  istəkli, əziz, oynaş

  Tam oxu »
 • ФАЗА

  faza, mərhələ, dövr

  Tam oxu »
 • ФАКИР

  zahid, dərviş, qələndər, sehrbaz, gözbağlayıcı

  Tam oxu »
 • ФАКТ

  əsas, həqiqət, dəlil, sübut

  Tam oxu »
 • ФАКТИЧНОСТЬ

  həqiqətə uyğunluq, faktlara uyğunluq, gerçəklik, həqiqilik

  Tam oxu »
 • ФАКТОР

  amil, səbəb

  Tam oxu »
 • ФАКТУРА

  faktura

  Tam oxu »
 • ФАЛЬСИФИКАЦИЯ

  saxtalaşdırmaq, saxtakarlıq etmə, saxta, saxta şey, qəlb

  Tam oxu »
 • ФАЛЬСИФИЦИРОВАТЬ

  saxtalaşdırmaq, saxtakarlıq etmək

  Tam oxu »
 • ФАЛЬЦЕВАТЬ

  bükmək

  Tam oxu »
 • ФАЛЬШИВИТЬ

  ikiüzlülük etmək, riyakarlıq etmək, səhv oxumaq, səhv çalmaq

  Tam oxu »
 • ФАЛЬШИВОСТЬ

  səhv, yanlışlıq, riyakarlıq, sünilik, ikimənalılıq

  Tam oxu »
 • ФАЛЬШЬ

  hiylə, fırıldaq, kələk, yanlış çalma, qeyri – təbiilik, sünilik, yalan, uydurma, riyakarlıq

  Tam oxu »
 • ФАНАТИК

  fanatik, təəssübçü, mütəəssib, mövhümatçı

  Tam oxu »
 • ФАНТАЗИРОВАТЬ

  1. xəyala qapılmaq; 2. özündən uydurmaq, özündən toxumaq, düzəltmək

  Tam oxu »
 • ФАНТАЗИЯ

  xəyal, xülya, yalan, uydurma, naz, şıltaq

  Tam oxu »
 • ФАРАОН

  firon

  Tam oxu »
 • ФАРМАЦЕВТ

  əczaçı

  Tam oxu »
 • ФАРС

  komediya, məzhəkə, oyunbazlıq, oyun, şit zarafat

  Tam oxu »
 • ФАРШ

  qiymə, iç

  Tam oxu »
 • ФАТА

  duvaq

  Tam oxu »
 • ФАТАЛЬНОСТЬ

  labüdlük, qaçılmazlıq, qarşısı alınmazlıq, müqəddərlik

  Tam oxu »
 • ФАУНА

  fauna, heyvanat aləmi

  Tam oxu »
 • ФАЦЕЦИЯ

  lətifə, məzhəkə

  Tam oxu »
 • ФЕДЕРАТИВНЫЙ

  federativ

  Tam oxu »
 • ФЕДЕРАЦИЯ

  federasiya

  Tam oxu »
 • ФЕЕРИЧНОСТЬ

  əfsanəvilik, fövqəladə gözəllik

  Tam oxu »
 • ФЕЙЕРВЕРК

  1. fişəng; 2. atəşbazlıq, fişəngbazlıq

  Tam oxu »
 • ФЕНОМЕНАЛЬНОСТЬ

  fenomenallıq, nadirlik, müstəsnalıq, qeyri – adilik, əcaiblik

  Tam oxu »
 • ФЕРЗЬ

  ferz, vəzir

  Tam oxu »
 • ФЕРМЕНТ

  ferment, maya

  Tam oxu »
 • ФИКСАЦИЯ

  təsbit etmə, təsbit, qeyd etmə, yazma, yazılma, müəyyən etmə, cəlb etmə, tovlama,

  Tam oxu »
 • ФИКСИРОВАТЬ

  1. qeyd etmək, yazmaq, yazıb təsbit etmək; 2. qəti müəyyən etmək; 3. cəlb etmək, toplamaq, cəmləşdirmək (diqqəti və s

  Tam oxu »
 • ФИКТИВНОСТЬ

  saxtalıq, yalan

  Tam oxu »
 • ФИКТИВНЫЙ

  yalan, saxta, qondarma, uydurma

  Tam oxu »
 • ФИЛИАЦИЯ

  ardıcıllıq əsasında inkişaf, asılılıq əsasında inkişaf, rabitə, ardıcıllıq

  Tam oxu »
 • ФИЛИН

  yapalaq

  Tam oxu »
 • ФИЛОСОФИЯ

  fəlsəfə

  Tam oxu »
 • ФИНАНСИРОВАНИЕ

  pul buraxma, təxsisat ilə təmin etmə, təmin edilmə

  Tam oxu »
 • ФИНАНСИРОВАТЬ

  pul buraxmaq, pulla təmin etmək

  Tam oxu »
 • ФИНАНСИСТ

  maliyyəçi, maliyyə mütəxəssisi, bankir, bank sahibi, kapitalist

  Tam oxu »
 • ФИНИК

  xurma

  Tam oxu »
 • ФИРМАН

  fərman

  Tam oxu »
 • ФЛАГ

  1. bayraq; 2. bot. yelkən

  Tam oxu »
 • ФЛИРТОВАТЬ

  flirtlə məşğul olmaq, eşqbazlıq etmək, mazaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • ФЛОРА

  bitki aləmi

  Tam oxu »
 • ФОНАРЬ

  fənər, fanus

  Tam oxu »