Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ХОЗЯИН

  1. sahib, yiyə, ağa; 2. sahibkar; 3. təsərrüfatçı, evdar; 4. ailə başçısı, ev sahibi; 5. vətəndaş (müraciət); 6

  Tam oxu »
 • ХОЛИТЬ

  bəsləmək, yaxşı baxmaq, yaxşı qulluq etmək, qayğısını çəkmək, nazlamaq

  Tam oxu »
 • ХОЛОД

  soyuq, soyuqluq, soyuq hava

  Tam oxu »
 • ХОЛОДАТЬ

  soyumaq, üşümək, soyuqlaşmaq, soyuqdan əziyyət çəkmək

  Tam oxu »
 • ХОЛОДНЫЙ

  1. soyuq; 2. nazik, tünük (paltar); 3. məc. solğun, təsirsiz, ifadəsiz; 4. soyuq, laqeyd

  Tam oxu »
 • ХОЛОСТЯК

  subay kişi

  Tam oxu »
 • ХОНИНГОВАТЬ

  cilalamaq

  Tam oxu »
 • ХОРОНИТЬ

  basdırmaq, dəfn etmək, unutmaq, yaddan çıxartmaq, yaddan çıxartmaq, gizlətmək, izini itirmək

  Tam oxu »
 • ХОРОШЕТЬ

  qəşəngləşmək, yaxşılaşmaq, gözəlləşmək

  Tam oxu »
 • ХОРОШО

  yaxşı, gözəl, qəşəng

  Tam oxu »
 • ХОТЕНИЕ

  istəmə, arzu etmə, istək, arzu, nəfs

  Tam oxu »
 • ХОТЕТЬ

  istəmək, arzu etmək

  Tam oxu »
 • ХОХОТАТЬ

  qəh – qəhə ilə gülmək, bərkdən gülmək

  Tam oxu »
 • ХРАБРЕТЬ

  qoçaqlaşmaq, igidləşmək, cəsurlaşmaq, ürəklənmək

  Tam oxu »
 • ХРАБРОСТЬ

  qoçaqlıq, igidlik, mərdlik, cəsurluq

  Tam oxu »
 • ХРАМ

  məbəd, kilsə, ibadətxana

  Tam oxu »
 • ХРАНЕНИЕ

  saxlama, mühafizə etmə, qoruma, mühafizə edilmə, qorunma, mühafizə

  Tam oxu »
 • ХРАНИТЬ

  1. saxlamaq; 2. mühafizə etmək, qorumaq, himəyə etmək

  Tam oxu »
 • ХРЕБЕТ

  1.onurğa, bel sütunu, dal, arxa; 2. dağ silsiləsi, sıra dağlar

  Tam oxu »
 • ХРЕСТОМАТИЯ

  xrestomatiya, müntəbat

  Tam oxu »
 • ХРИП

  xırıltı, xırıldama

  Tam oxu »
 • ХРИПНУТЬ

  xırıldamaq, batmaq, tutulmaq (səs)

  Tam oxu »
 • ХРОМЕТЬ

  axsamaq, axsaqlaşmaq

  Tam oxu »
 • ХРОМИРОВАНИЕ

  xromlama

  Tam oxu »
 • ХРОМИРОВАННЫЙ

  xromlanmış

  Tam oxu »
 • ХРОНИКА

  səlnamə, xronika

  Tam oxu »
 • ХРОНОЛОГИЯ

  xronologiya (tarixi hadisələrin vaxt ardıcıllığı ilə yazılışı, tarix)

  Tam oxu »
 • ХРУПАТЬ

  sınmaq, çatlamaq

  Tam oxu »
 • ХРУПКИЙ

  kövrək, tezsınan, çox zərif, çox incə

  Tam oxu »
 • ХРУСТАЛЬ

  büllur, büllur qab – qacaq

  Tam oxu »
 • ХРУСТЕТЬ

  xırçıldamaq, xırtıldamaq

  Tam oxu »
 • ХУДЕТЬ

  arıqlamaq

  Tam oxu »
 • ХУДО

  pis, bəd, yaman

  Tam oxu »
 • ХУДОБА

  mülk, mal

  Tam oxu »
 • ХУДОЖЕСТВЕННОСТЬ

  bədiilik, gözəllik, qəşənglik, incəlik, nəfislik

  Tam oxu »
 • ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ

  bədii, nəfis, gözəl, qəşəng, incə, estetik, rəssamlıq

  Tam oxu »
 • ХУДОЖЕСТВО

  rəssamlıq, incəsənət, bədiyyat, təsviri incəsənət, bədaye

  Tam oxu »
 • ХУДОЖНИК

  rəssam, sənətkar

  Tam oxu »
 • ХУДОЙ

  arıq, sısqa, deşik, yırtıq, xarab, kasıb, yoxsul

  Tam oxu »
 • ХУДОРОДСТВО

  əslinəcabəti olmama, nəcabətsizlik

  Tam oxu »
 • ХУДОСТЬ

  kasıblıq

  Tam oxu »
 • ХУЛА

  təhqir, töhmət, qeybət, söyüş

  Tam oxu »
 • ХУЛИГАНИТЬ

  dələduzluq etmək, xuliqanlıq etmək

  Tam oxu »
 • ХУЛИТЬ

  pisləmək, ləkələmək, söymək, qeybətini etmək

  Tam oxu »
 • ХУРМА

  xurma

  Tam oxu »
 • ЦАПАТЬ

  1. qapmaq, qamarlamaq; 2. çaynaqlamaq, çaynağına keçirmək, pəncəsinə keçirmək, çənginə keçirmək, yapışmaq; 3

  Tam oxu »
 • ЦАРАПАТЬ

  cırmaqlamaq, cızmaq, cızma – qara etmək

  Tam oxu »
 • ЦАРСТВО

  çarlıq, şahlıq, səltənət, hökmranlıq, aləm

  Tam oxu »
 • ЦАРСТВОВАТЬ

  çarlıq etmək, padşahlıq etmək, səltənət sürmək, hökmranlıq etmək, hökm sürmək, hökmfərma olmaq

  Tam oxu »
 • ЦАРЬ

  çar, padşah, hökmdar

  Tam oxu »