Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АД

  м мн. нет cəhənnəm; ◊ исчадие ада bax исчадие; кромешный ад bax кромешный

  Tam oxu »
 • АДАЖИО

  mus. adajio (1. нареч. yavaşdan və uzadaraq; 2. в знач. сущ. ср нескл. adajio tempində ifa olunan musiqi əsəri)

  Tam oxu »
 • АДАМОВА

  голова ж zool. gecəkəpənəyi

  Tam oxu »
 • АДАМОВО

  яблоко ср anat. hülqum, xirtdək

  Tam oxu »
 • АДАМСИТ

  м adamsit (zəhərləyici maddə)

  Tam oxu »
 • АДАПТАЦИЯ

  ж adaptasiya (uyğunlaşma)

  Tam oxu »
 • АДАПТЕР

  м adapter (patefon valının səsini elektrik vasitəsilə reproduktora verən elektromaqnitli mexanizm)

  Tam oxu »
 • АДАПТИРОВАННЫЙ

  прич. uyğunlaşdırılmış

  Tam oxu »
 • АДАПТИРОВАТЬ

  сов. и несов. uyğunlaşdırmaq

  Tam oxu »
 • АДАПТИРОВАТЬСЯ

  несов. uyğunlaş(dırıl)maq

  Tam oxu »
 • АДАПТОМЕТР

  м xüs. adaptometr (gözün uyğunlaşma qabiliyyətini ölçən alət)

  Tam oxu »
 • АДАТ

  м adət

  Tam oxu »
 • АДВЕРБИАЛЬНЫЙ

  прил. dilç. adverbial (zərf mahiyyətində olan)

  Tam oxu »
 • АДВОКАТ

  м advokat, vəkil

  Tam oxu »
 • АДВОКАТСКИЙ

  адвокат söz. sif

  Tam oxu »
 • АДВОКАТСТВО

  ср advokatlıq, vəkillik

  Tam oxu »
 • АДВОКАТСТВОВАТЬ

  несов. advokatlıq etmək, vəkillik etmək

  Tam oxu »
 • АДВОКАТУРА

  ж мн. нет 1. advokatlıq, vəkillik; 2. advokatlar, vəkillər

  Tam oxu »
 • АДЕКВАТНОСТЬ

  ж мн. нет adekvatlıq, tam uyğunluq, eynilik

  Tam oxu »
 • АДЕКВАТНЫЙ

  прил. adekvat, tam uyğun, eyni, bərabər

  Tam oxu »
 • АДЕНОИД

  м tib. adenoid (udlaq badamcığının şişməsi)

  Tam oxu »
 • АДЕНОЛОГИЯ

  ж adenologiya (anatomiyanın vəzilər bəhsi)

  Tam oxu »
 • АДЕПТ

  м köhn. (təlim, nəzəriyyə və s.) tərəfdar(ı)

  Tam oxu »
 • АДЖАРЕЦ

  м (мн. аджарцы) acar (xalq)

  Tam oxu »
 • АДЖАРКА

  ж acar qadını (qızı)

  Tam oxu »
 • АДЖАРСКИЙ

  аджарец söz. sif.; аджарский язык acar dili

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРАТИВНЫЙ

  прил. inzibati; административный отдел inzibati şöbə; в административном порядке inzibati yolla (qaydada), icra orqanlarının əmri ilə

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРАТОР

  м administrator, müdir; inzibatçı

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРАТОРСКИЙ

  администратор söz. sif

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРАЦИЯ

  ж мн. нет administrasiya (1. müdiriyyət; 2. idarə; военная администрация hərbi (əsgəri) idarə)

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

  ср inzibatçılıq etmə, buyurma, əmr vermə

  Tam oxu »
 • АДМИНИСТРИРОВАТЬ

  несов. inzibatçılıq etmək, buyurmaq, əmr vermək

  Tam oxu »
 • АДМИРАЛ

  м admiral

  Tam oxu »
 • АДМИРАЛТЕЙСКИЙ

  адмиралтейство söz. sif

  Tam oxu »
 • АДМИРАЛТЕЙСТВО

  ср admirallıq (çar Rusiyasında hərbi donanma idarəsi və onun baş orqanları)

  Tam oxu »
 • АДМИРАЛЬСКИЙ

  адмирал söz. sif.; ◊ адмиральский час köhn. zar. səhər yeməyi və yaxud erkən nahar vaxtı

  Tam oxu »
 • АДМИРАЛЬША

  ж dan. admiral arvadı

  Tam oxu »
 • АДОВ

  прил. cəhənnəm -i[-ı]; адова жарища cəhənnəm istisi

  Tam oxu »
 • АДОНИС

  м adonis (1. qədim yunanıstanda və Romada: sevgi ilahəsi; 2. gözəl oğlan; 3. dərman bitkisi)

  Tam oxu »
 • АДОПТАЦИЯ

  ж hüq. övladlığa götürmə

  Tam oxu »
 • АДРЕНАЛИН

  м tib. adrenalin (dərman)

  Tam oxu »
 • АДРЕС

  м 1. ünvan, adres; 2. təbriknamə; ◊ по адресу (кого) ...haqqında, ...adresinə; не по адресу yanlış olaraq, doğru olmayaraq; в адрес

  Tam oxu »
 • АДРЕСАНТ

  м adresant (məktub və sair göndərən)

  Tam oxu »
 • АДРЕСАТ

  м adresat (adres sahibi)

  Tam oxu »
 • АДРЕСНЫЙ

  адрес söz. sif.; адресный стол (бюро) adres (ünvanlar) idarəsi, адресная книга adres (ünvan) kitabçası

  Tam oxu »
 • АДРЕСОВАННЫЙ

  прич. 1. adresə göndərilmiş; 2. göndərilmiş, yollanmış; ünvanlanlanmış

  Tam oxu »
 • АДРЕСОВАТЬ

  сов. и несов. 1. adresə göndərmək; 2. göndərmək, yollamaq, ünvanlamaq

  Tam oxu »
 • АДРЕСОВАТЬСЯ

  сов. и несов. 1. adresə göndərilmək; 2. göndərilmək, yollanmaq; 3. köhn. müraciət etmək; 4. ünvanlanmaq

  Tam oxu »
 • АДСКИ

  нареч. çox, son dərəcədə, həddindən artıq; мы там адски скучати biz orada çox darıxırdıq

  Tam oxu »
 • АДСКИЙ

  1. ад söz. sif.; адское мучение cəhənnəm əzabı; 2. cəhənnəm kimi, dəhşətli, çox ağır, dözülməz; адская боль dəhşətli ağrı, dözülməz ağrı; ◊ адская маш

  Tam oxu »