Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АИЛ

  м ayıl (1. Altayda məskun məntəqə, kənd, oba; 2. Qırğızıstan kənd inzibati ərazi bölgüsü)

  Tam oxu »
 • АИЛЬНЫЙ

  аил söz. sif.; аильный совет ayıl soveti

  Tam oxu »
 • АИР

  м мн. нет bot. air (bataqlıq zanbağı)

  Tam oxu »
 • АИСТ

  м zool. leylək, hacıleylək

  Tam oxu »
 • АИСТЁНОК

  м leylək balası

  Tam oxu »
 • АИСТОВЫЕ

  мн. zool. leyləkkimilər

  Tam oxu »
 • АИСТОВЫЙ

  аист söz. sif

  Tam oxu »
 • АЙ

  АЙ I межд. ay! bay! vay!; ◊ ай да... bax А II. АЙ II məh. bax или

  Tam oxu »
 • АЙВА

  ж heyva

  Tam oxu »
 • АЙВОВЫЙ

  1. айва söz. sif.; айвовое дерево heyva ağacı; 2. heyvadan hazırlanmış; айвовое варенье heyva mürəbbəsi

  Tam oxu »
 • АЙДА

  межд. məh. haydı! gedək! get!

  Tam oxu »
 • АЙЛАНТ

  м bot. aylant (Çin göyrüşü)

  Tam oxu »
 • АЙМАК

  м aymak (Buryatiyada, Altayda, Monqolustanda inzibati ərazi bölgüsü, rayon)

  Tam oxu »
 • АЙМАЧНЫЙ

  аймак söz. sif.; аймачный совет tar. aymak soveti

  Tam oxu »
 • АЙРАН

  м ayran

  Tam oxu »
 • АЙСБЕРГ

  м aysberq, buzdağı

  Tam oxu »
 • АЙСОР

  м (мн. айсоры) bax ассириец

  Tam oxu »
 • АЙСОРКА

  ж aysor qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЗМ

  м мн. нет akademizm (1. quru nəzəriyyəçilik; 2. 17-19-си əsrlərdə incəsənətdə klassik (antik) ənənələri müdafiə edən və yeniliyə zidd olan cəyəran)

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИК

  м akademik (1. akademiya üzvü; 2. dan. akademiya adlanan ali məktəbi qurtarmış və ya orada oxuyan adam)

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИСТ

  м köhn. akademist (akademizm tərəfdarı)

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЧЕСКИЙ

  1. академия söz. sif.; akademik, akademiyaya aid olan, академическая библиотека akademiya kitabxanası; академический словарь akademik lüğət; 2

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЧНОСТЬ

  ж мн. нет mücərrədlik, qeyri-həyatilik, həyatdan uzaqlıq

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЧНЫЙ

  академизм söz. sif.; sırf nəzəri

  Tam oxu »
 • АКАДЕМИЯ

  ж akademiya (1. ali elmi müəssisə; 2. bəzi ali məktəblərin adı); ◊ академия художеств bədaye akademiyası, rəssamlıq akademiyası

  Tam oxu »
 • АКАНИЕ

  АКАНЬЕ, АКАНИЕ ср dilç. “a”-laşma, “a”-laşma hadisəsi (rus ədəbi dilində “o” səsi əvəzində “a” tələffüz etmə, məs

  Tam oxu »
 • АКАНТ

  АКАНТ, АКАНФ м 1. bot. ayıpəncəsi; 2. arxit. akant (iri yarpaq şəklində naxış)

  Tam oxu »
 • АКАНФ

  АКАНТ, АКАНФ м 1. bot. ayıpəncəsi; 2. arxit. akant (iri yarpaq şəklində naxış)

  Tam oxu »
 • АКАНЬЕ

  АКАНЬЕ, АКАНИЕ ср dilç. “a”-laşma, “a”-laşma hadisəsi (rus ədəbi dilində “o” səsi əvəzində “a” tələffüz etmə, məs

  Tam oxu »
 • АКАРИДЫ

  мн. zool. gənələr

  Tam oxu »
 • АКАТЬ

  несов. dilç. “a”-laşdırmaq (vurğusuz hecalarda “o” səsini yazıldığı kimi deyil, “a” kimi tələffüz etmək; bax аканье)

  Tam oxu »
 • АКАФИСТ

  м köhn. mədhiyyə

  Tam oxu »
 • АКАЦИЕВЫЙ

  прил. akasiya -i[-ı]; акациевые лепестки akasiya ləçəkləri

  Tam oxu »
 • АКАЦИЯ

  ж bot. akasiya; ◊ желтая акация sarı akasiya; белая акация ağ akasiya

  Tam oxu »
 • АКВАМАРИН

  м akvamarin (göyümtül-yaşıl rəngli qiymətli daş)

  Tam oxu »
 • АКВАМАРИННЫЙ

  АКВАМАРИННЫЙ, АКВАМАРИНОВЫЙ 1. аквамарин söz. sif. 2. göyümtül-yaşıl rəngli

  Tam oxu »
 • АКВАМАРИНОВЫЙ

  АКВАМАРИННЫЙ, АКВАМАРИНОВЫЙ 1. аквамарин söz. sif. 2. göyümtül-yaşıl rəngli

  Tam oxu »
 • АКВАРЕЛИСТ

  м rəss. akvarelçi (sulu boya ilə şəkil çəkən rəssam)

  Tam oxu »
 • АКВАРЕЛЬ

  ж rəss. akvarel (1. sulu boya; 2. sulu boya ilə çəkilmiş şəkil)

  Tam oxu »
 • АКВАРЕЛЬНЫЙ

  акварель söz. sif. sulu boya ilə çəkilmiş; акварельные краски akvarel (sulu) boyalar

  Tam oxu »
 • АКВАРИЙ

  bax аквариум

  Tam oxu »
 • АКВАРИУМ

  м akvarium (1. balıq və s. su heyvanları və bitkiləri saxlamaq üçün qab, hovuz, şüşə qab, qutu; 2. su heyvanları və bitkilərinin həyatı üzərində biolo

  Tam oxu »
 • АКВАТОРИЯ

  ж akvatoriya (su sahəsi)

  Tam oxu »
 • АКВЕДУК

  м akveduk (çay, dərə və s. üzərində körpü şəklində çəkilən su kəməri)

  Tam oxu »
 • АКВИЛОН

  м köhn. şiddətli şimal və ya şimal-şərq küləyi

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗАЦИОННЫЙ

  акклиматизация söz. sif

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗАЦИЯ

  ж xüs. iqlimləş(dir)mə (heyvan və ya bitkilərin yeni iqlim şəraitinə, mühitə uyğunlaşdırılması, uyğunlaşması)

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗИРОВАНИЕ

  ср xüs. iqlimləşdirmə, yeni mühitə uyğunlaşma (uyğunlaşdırılma)

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗИРОВАННЫЙ

  прич. xüs. iqlimləşdirilmiş, yeni iqlimə (mühitə) uyğunlaşdırılmış

  Tam oxu »
 • АККЛИМАТИЗИРОВАТЬ

  сов. и несов. xüs. iqlimləşdirmək, yeni iqlimə uyğunlaşdırmaq, yeni mühitə alışdırmaq

  Tam oxu »