Rusca-azərbaycanca lüğət

 • АУ

  межд. hey-hey! ay! (nida)

  Tam oxu »
 • АУДИЕНЦИЯ

  ж qəbul (dövlət başçısı və ya başqa yüksək mənsəb sahibinin rəsmi qəbulu)

  Tam oxu »
 • АУДИТОР

  м auditor (1. Rusiyada 1917-ci ilədək hərbi məhkəmələrdə prokuror vəzifəsini ifa edən şəxs; 2. iqt. maliyyə müfəttişi (nəzarətçisi)

  Tam oxu »
 • АУДИТОРИЯ

  ж auditoriya (1. mühazirə, məruzə oxunan zal, otaq; 2. dərs otağı; 3. mühazirəyə, məruzəyə və s. qulaq asanlar)

  Tam oxu »
 • АУДИТОРНЫЙ

  аудитория söz. sif.; аудиторные занятия auditoriya məşğələləri

  Tam oxu »
 • АУКАНЬЕ

  ср haraylama, haylama

  Tam oxu »
 • АУКАТЬ

  несов. haraylamaq, haylamaq, səsləmək

  Tam oxu »
 • АУКАТЬСЯ

  несов. haraylaşmaq, bir-birini haraylamaq, bir-birini haylamaq

  Tam oxu »
 • АУКНУТЬ

  однокр. bax аукать

  Tam oxu »
 • АУКНУТЬСЯ

  однокр. bax аукаться

  Tam oxu »
 • АУКЦИОН

  м auksion, müzaidə, hərrac (açıq satış)

  Tam oxu »
 • АУКЦИОНИСТ

  м auksionçu

  Tam oxu »
 • АУКЦИОННЫЙ

  аукцион söz. sif

  Tam oxu »
 • АУЛ

  м ( aul, kənd (Dağıstanda, Orta Asiyada)

  Tam oxu »
 • АУЛЬНЫЙ

  аул söz. sif.; аульный совет aul şurası

  Tam oxu »
 • АУСПИЦИИ

  ед. нет 1. quşların uçuşuna görə falabaxma (qədim Romada); 2. nişanə, əlamət, şərait

  Tam oxu »
 • АУТ

  м sp. aut (1. top oyununda: topun meydandan kənara çıxması; 2. межд. yerə yıxılan boksçunun məğlub olduğunu bildirmək üçün hakimin nidası)

  Tam oxu »
 • АУТЕНТИЧЕСКИЙ

  bax аутентичный

  Tam oxu »
 • АУТЕНТИЧНОСТЬ

  ж mötəbərlik, eyni qüvvətə malik olma, əslinə uyğun olma, tam uyğunluq

  Tam oxu »
 • АУТЕНТИЧНЫЙ

  прил. mötəbər, eyni qüvvəyə malik, əslinə uyğun, əslinə mütabiq; аутентичный текст əslinə uyğun tekst

  Tam oxu »
 • АУТОДАФЕ

  ср нескл. tar. “kafirlərin” və din əleyhinə olan kitabların tonqalda yandırılması (orta əsrlərdə İspaniya və Portuqaliyada)

  Tam oxu »
 • АФГАНЕЦ

  м (мн. афганцы) əfqan

  Tam oxu »
 • АФГАНКА

  ж əfqan qadını (qızı)

  Tam oxu »
 • АФГАНСКИЙ

  афганец söz. sif.; афганский язык əfqan dili

  Tam oxu »
 • АФЕЛИЙ

  м astr. afeli (planet orbitinin Günəşdən ən uzaq nöqtəsi)

  Tam oxu »
 • АФЕРИСТ

  м fırıldaqçı

  Tam oxu »
 • АФЕРИСТКА

  ж fırıldaqçı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АФЁРА

  ж fırıldaq, kələk

  Tam oxu »
 • АФИША

  ж afişa, bildiriş

  Tam oxu »
 • АФИШИРОВАННЫЙ

  прич. elan edilmiş, bildirilmiş

  Tam oxu »
 • АФИШИРОВАТЬ

  несов. 1. elan etmək, bildirmək; 2. göstərmək, nümayiş etdirmək, nəzərə çarpdırmaq, qələmə vermək, gözə soxmaq, şöhrətləndirmək

  Tam oxu »
 • АФИШИРОВАТЬСЯ

  несов. 1. elan edilmək, bildirilmək; 2. göstərilmək, nümayiş etdirilmək, nəzərə çarpdırılmaq, qələmə verilmək; şöhrətləndirilmək

  Tam oxu »
 • АФИШНЫЙ

  афиша söz. sif

  Tam oxu »
 • АФОНИЯ

  ж tib. afoniya (səs tutqunluğu, səsin batması)

  Tam oxu »
 • АФОРИЗМ

  м aforizm, kəlam, hikmətli söz

  Tam oxu »
 • АФОРИСТИЧЕСКИ

  нареч. aforizm şəklində, aforizm tərzində

  Tam oxu »
 • АФОРИСТИЧЕСКИЙ

  афоризм söz. sif

  Tam oxu »
 • АФОРИСТИЧНОСТЬ

  ж мн. нет aforizm şəklində olma, aforizm mahiyyətində olma

  Tam oxu »
 • АФОРИСТИЧНЫЙ

  bax афористический

  Tam oxu »
 • АФРИКАНДЕРЫ

  мн. (ед. африкандер м) afrikanderlər (Afrikanın cənubunda məskən salmış avropalı (əsasən hollandiyalı) kolonistlərin nəsilləri)

  Tam oxu »
 • АФРИКАНЕЦ

  м (мн. африканцы) afrikalı

  Tam oxu »
 • АФРИКАНИСТ

  м afrikaşünas

  Tam oxu »
 • АФРИКАНИСТИКА

  ж affikaşünaslıq (Afrika xalqlarının tarix, mədəniyyət və dillərindən bəhs edən elmlər)

  Tam oxu »
 • АФРИКАНКА

  ж afrikalı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • АФРИКАНСКИЙ

  Африка və африканец söz. sif., африканские языки Afrika dilləri

  Tam oxu »
 • АФРОНТ

  м köhn. biabırçılıq, rüsvayçılıq, həqarət

  Tam oxu »
 • АФФЕКТ

  м affekt, həyəcan, hirs, özündən çıxma

  Tam oxu »
 • АФФЕКТАЦИЯ

  ж süni həyəcan, qızışma, özündən çıxma

  Tam oxu »
 • АФФЕКТИВНЫЙ

  аффект söz. sif.; affektiv

  Tam oxu »
 • АФФЕКТИРОВАННЫЙ

  прич. qeyri-təbii, süni, mübaliğəli

  Tam oxu »