Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ДЖАЗ

  ДЖАЗ, ДЖАЗ-БАНД м mus. caz, caz-band (başlıca olaraq nəfəsli və zərbli alətlərdən ibarət orkestr)

  Tam oxu »
 • ДЖАЗ-БАНД

  ДЖАЗ, ДЖАЗ-БАНД м mus. caz, caz-band (başlıca olaraq nəfəsli və zərbli alətlərdən ibarət orkestr)

  Tam oxu »
 • ДЖАЗИСТ

  м dan. cazist, cazçı (cazda çalan çalğıçı)

  Tam oxu »
 • ДЖАЗОВЫЙ

  джаз söz. sif.; джазовая музыка caz musiqisi

  Tam oxu »
 • ДЖЕЙРАН

  м ceyran

  Tam oxu »
 • ДЖЕМ

  м cem (riçal)

  Tam oxu »
 • ДЖЕМПЕР

  м cemper (yun və ya ipəkdən toxunma kofta, jilet)

  Tam oxu »
 • ДЖЕНТЛЬМЕН

  м centlmen (əxlaq nöqteyi-nəzərindən alicənab, tərbiyəli adam)

  Tam oxu »
 • ДЖЕНТЛЬМЕНСКИЙ

  джентльмен söz. sif

  Tam oxu »
 • ДЖЕНТЛЬМЕНСТВО

  ср мн. нет centlmenlik (bax джентльмен)

  Tam oxu »
 • ДЖЕРСЕ

  ДЖЕРСЕ, ДЖЕРСИ ср нескл. xüs. cerse (toxunma ipək, yun və s. parça və bu parçadan tikilən paltar)

  Tam oxu »
 • ДЖЕРСИ

  ДЖЕРСЕ, ДЖЕРСИ ср нескл. xüs. cerse (toxunma ipək, yun və s. parça və bu parçadan tikilən paltar)

  Tam oxu »
 • ДЖИГА

  ж ciqa (İrlandiya milli rəqsi və bu rəqsin musiqisi)

  Tam oxu »
 • ДЖИГИТ

  м minici, atoynadan

  Tam oxu »
 • ДЖИГИТОВАТЬ

  несов. at oynatmaq

  Tam oxu »
 • ДЖИГИТОВКА

  ж мн. нет at oynatma

  Tam oxu »
 • ДЖИН

  ДЖИН I м мн. нет ingilis arağı. ДЖИН II м tex. çin (pambığı çiyiddən ayıran maşın)

  Tam oxu »
 • ДЖИНГОИЗМ

  м köhn. cinqoizm (qatı ingilis şovinizmi)

  Tam oxu »
 • ДЖИННЫ

  мн. (ед. джинн м) cinlər

  Tam oxu »
 • ДЖИУ-ДЖИТСУ

  ср нескл. idm. ciu-citsu (yapon milli sərbəst güləşmə üsulu)

  Tam oxu »
 • ДЖОКЕР

  м coker (kart kağızı)

  Tam oxu »
 • ДЖОН-БУЛЬ

  м мн. нет köhn. con-bul (ingilislərə istehza ilə verilən ad)

  Tam oxu »
 • ДЖОНКА

  ж сопка (Çində yelkən gəmisi)

  Tam oxu »
 • ДЖОУЛЬ

  м fiz. coul (istilik enerjisi, işi və miqdarının ölçü vahidi)

  Tam oxu »
 • ДЖУГАРА

  ж cuqara (kalış cinsindən dənli bitki)

  Tam oxu »
 • ДЖУНГЛИ

  ед. нет cəngəl, cəngəllik (Hindistanda bataqlıq yerlərdə qalın meşələr və ya keçilməz kolluqlar)

  Tam oxu »
 • ДЖУТ

  м мн. нет bot. cüt (hind kəndiri)

  Tam oxu »
 • ДЖУТОВЫЙ

  джут söz. sif.; джутовая промышленность cüt sənayesi

  Tam oxu »
 • ДЗЕКАНЬЕ

  ср мн. нет dilç. “д” səsini “дз”, “т” səsini “ц” kimi tələffüz etmə

  Tam oxu »
 • ДЗЕКАТЬ

  несов. dilç. “д” səsini “дз”, “t” səsini “ц” kimi tələffüz etmək

  Tam oxu »
 • ДЗИНЬ

  межд. dan. zınq, cınq, cırınq (səs təqlidi)

  Tam oxu »
 • ДЗИНЬКАНЬЕ

  ср dan. cınqıldama, dınqıldama, zmqıldama

  Tam oxu »
 • ДЗИНЬКАТЬ

  несов. dan. cınqıldamaq, zınqıldamaq, dınqıldamaq

  Tam oxu »
 • ДЗИНЬКНУТЬ

  сов. bax дзинькать

  Tam oxu »
 • ДЗОТ

  м (деревоземляная огневая точка) dzot (ağac-torpaq atəş nöqtəsi)

  Tam oxu »
 • ДИАБАЗ

  м geol. diabaz (sualtı püskürmə nəticəsində əmələ gələn maqmatik süxur)

  Tam oxu »
 • ДИАБАЗОВЫЙ

  диабаз söz. sif

  Tam oxu »
 • ДИАБЕТ

  м tib. diabet (şəkər xəstəliyi)

  Tam oxu »
 • ДИАБЕТИК

  м tib. dan. diabetli xəstə (şəkər xəstəliyi olan adam)

  Tam oxu »
 • ДИАГНОЗ

  м tib. diaqnoz (xəstəliyi təyin etmə)

  Tam oxu »
 • ДИАГНОСТ

  ДИАГНОСТ, ДИАГНОСТИК м tib. diaqnost (diaqnostika mütəxəssisi; xəstəliyi yaxşı təyin edə bilən həkim)

  Tam oxu »
 • ДИАГНОСТИК

  ДИАГНОСТ, ДИАГНОСТИК м tib. diaqnost (diaqnostika mütəxəssisi; xəstəliyi yaxşı təyin edə bilən həkim)

  Tam oxu »
 • ДИАГНОСТИКА

  ж tib. diaqnostika (diaqnoz üsulları haqqında elm)

  Tam oxu »
 • ДИАГНОСТИРОВАТЬ

  сов. и несов. tib. diaqnoz qoymaq, diaqnozu (xəstəliyi) təyin etmək

  Tam oxu »
 • ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ

  tib. диагноз və диагностика söz. sif.; diaqnostik

  Tam oxu »
 • ДИАГОНАЛЕВЫЙ

  диагональ (2-ci mənada) söz. sif. ; diaqonaldan tikilmiş; диагоналевые брюки diaqonal şalvar

  Tam oxu »
 • ДИАГОНАЛЬ

  ж diaqonal (1. riyaz. çoxbucaqlının və ya çoxüzlünün yanaşı olmayan təpələrini birləşdirən düz xətt; 2

  Tam oxu »
 • ДИАГОНАЛЬНЫЙ

  диагональ (1-ci mənada) söz. sif.; диагональная линия diaqonal xətt

  Tam oxu »
 • ДИАГРАММА

  ж diaqram (müxtəlif kəmiyyətlər arasındakı nisbəti göstərən qrafik təsvir)

  Tam oxu »
 • ДИАДЕМА

  ж köhn. diadema; çutqabağı, başlıq (qadınların başlarına qoyduqları tacşəkilli daş-qaşlı bəzək)

  Tam oxu »