Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЕНДОВА

  ж ləyən (qədim Rusiyada içki üçün böyük mis qab)

  Tam oxu »
 • ЕНОТ

  м 1. zool. yenot (tünd-sarı rəngli qiymətli dərisi olan heyvan); 2. yenot xəzi; 3. yenot xəzindən yaxalıq (kürk)

  Tam oxu »
 • ЕНОТОВЫЙ

  1. енот söz. sif.; енотовый мех yenot xəzi; 2. yenot dərisindən tikilmiş

  Tam oxu »
 • ЕПАНЧА

  ж tar. yapıncı

  Tam oxu »
 • ЕПАРХИАЛЬНЫЙ

  епархия söz. sif

  Tam oxu »
 • ЕПАРХИЯ

  ж yeparxiya (xristianlarda: arxiyerey tərəfindən idarə olunan kilsə okruqu, dini inzibati vahid)

  Tam oxu »
 • ЕПИСКОП

  м yepiskop (baş keşiş)

  Tam oxu »
 • ЕПИСКОПАЛЬНЫЙ

  прил. yepiskopal; yepiskoplar tərəfindən idarə olunan; епископальная церковь yepiskopal kilsə (İngiltərədə)

  Tam oxu »
 • ЕПИСКОПСКИЙ

  епископ söz. sif

  Tam oxu »
 • ЕПИСКОПСТВО

  ср мн. нет yepiskopluq, yepiskop rütbəsi

  Tam oxu »
 • ЕПИТИМЬЯ

  ж dini cəza (uzun ibadətlər, pəhriz və s.)

  Tam oxu »
 • ЕРАЛАШ

  м мн. нет 1. qarma-qarışıqlıq, hərc-mərclik; dolaşıqlıq; 2. köhnə kart oyunu

  Tam oxu »
 • ЕРЕПЕНИТЬСЯ

  несов. dan. tərslik etmək, acığa düşmək

  Tam oxu »
 • ЕРЕСЬ

  ж 1. büdət, küfr; 2. cəfəngiyat, hədyan

  Tam oxu »
 • ЕРЕТИК

  м dönük, kafir

  Tam oxu »
 • ЕРЕТИЧЕСКИЙ

  ересь söz. sif

  Tam oxu »
 • ЕРЕТИЧЕСТВО

  ср bax ересь

  Tam oxu »
 • ЕРЕТИЧКА

  ж kafir qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЕРМОЛКА

  ж araqçın, təsək

  Tam oxu »
 • ЕРОШИТЬ

  несов. dan. qarışdırmaq, dolaşdırmaq, pırtlaşıq salmaq, kilkə salmaq (saçı)

  Tam oxu »
 • ЕРОШИТЬСЯ

  несов. qarışmaq, kilkə düşmək, dolaşıq düşmək, pırtlaşıq düşmək, pırtlaşmaq (saç)

  Tam oxu »
 • ЕРУНДА

  ж мн. нет dan. cəfəngiyat, boş söz, mənasız söz, mənasız iş, boş şey

  Tam oxu »
 • ЕРУНДИСТИКА

  ж мн. нет dan., zar. cəfəngiyat, çərən-pərən

  Tam oxu »
 • ЕРУНДИТЬ

  несов. dan. 1. çərənləmək, sarsaqlamaq, axmaqlamaq, boş danışmaq, mənasız danışmaq, cəfəng danışmaq; 2

  Tam oxu »
 • ЕРУНДОВСКИЙ

  ЕРУНДОВСКИЙ, ЕРУНДОВЫЙ прил. boş, gic, mənasız; əhəmiyyətsiz, cüzi; ерундовское дело boş iş; ерундовое слово boş söz

  Tam oxu »
 • ЕРУНДОВЫЙ

  ЕРУНДОВСКИЙ, ЕРУНДОВЫЙ прил. boş, gic, mənasız; əhəmiyyətsiz, cüzi; ерундовское дело boş iş; ерундовое слово boş söz

  Tam oxu »
 • ЕРШИСТЫЙ

  прил. 1. biz-biz; 2. məc. inadçı, inadcıl, tərs

  Tam oxu »
 • ЕРШИТЬ

  несов. 1. dan. bax ерошить; 2. diş açmaq, kərtik açmaq (mıxda)

  Tam oxu »
 • ЕРШИТЬСЯ

  несов. dan. qızışmaq, hirslənmək, acıqlanmaq

  Tam oxu »
 • ЕРШОВЫЙ

  ёрш I (1-ci mənada) söz. sif

  Tam oxu »
 • ЕСАУЛ

  м tar. yasovul (çar Rusiyasında: çar ordusunun kazak qoşun hissələrində kapitana bərabər rütbə)

  Tam oxu »
 • ЕСАУЛЬСКИЙ

  tar. есаул söz. sif

  Tam oxu »
 • ЕСЛИ

  союз əgər, hərgah, isə (-sa, -sə); если ты знаешь, скажи мне bilirsənsə, mənə söylə

  Tam oxu »
 • ЕССЕНТУКИ

  мн. yessentuki (mədən suyu)

  Tam oxu »
 • ЕСТЕСТВЕННИК

  м dan. tebiyyatçı (təbiyyat elmləri mütəxəssisi və ya təbiyyat fakültəsi tələbəsi)

  Tam oxu »
 • ЕСТЕСТВЕННИЦА

  ж dan. təbiyyatçı qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЕСТЕСТВЕННО

  1. нареч. təbii olaraq, təbii halda, adi qaydada; 2. вв. сл. təbii, şübhəsiz, söz yox, əlbəttə

  Tam oxu »
 • ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

  ж мн. нет təbiilik, adilik

  Tam oxu »
 • ЕСТЕСТВЕННЫЙ

  прил. 1. təbii; естественные богатства təbii sərvətlər; 2. təbiiyyat -i[-ı]; естественные науки təbiyyat elmləri; 3

  Tam oxu »
 • ЕСТЕСТВО

  ср мн. нет 1. mahiyyət, əsil, zat; 2. köhn. təbiət

  Tam oxu »
 • ЕСТЕСТВОВЕД

  м köhn. 1. təbiyyatçı, təbiyyatşünas; 2. təbiyyat müəllimi

  Tam oxu »
 • ЕСТЕСТВОВЕДЕНИЕ

  ср мн. нет köhn. təbiyyat (fənn)

  Tam oxu »
 • ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ

  ср мн. нет təbiətşünaslıq, təbiət elmləri

  Tam oxu »
 • ЕСТЕСТВОИСПЫТАТЕЛЬ

  м təbiətşünas, naturalist

  Tam oxu »
 • ЕСТЬ

  ЕСТЬ I несов. 1. yemək; 2. kim. dağıtmaq, yandırmaq, aşındırmaq; кислота ест ткани turşu parçanı yandırır; 3

  Tam oxu »
 • ЕФЕС

  м bax эфес

  Tam oxu »
 • ЕФРЕЙТОР

  м yefreytor (ən kiçik hərbi rütbə)

  Tam oxu »
 • ЕФРЕЙТОРСКИЙ

  ефрейтор söz. sif

  Tam oxu »
 • ЕХАТЬ

  несов. 1. getmək, gəlmək (miniklə); 2. məc. sürüşmək; ◊ дальше ехать некуда bax дальше

  Tam oxu »
 • ЕХИДА

  bax ехидна 3-cü mənada

  Tam oxu »