Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЗА

  пред. 1. ... dalında, ... arxasında, ... o tayında, ... o tərəfində; за горой dağın dalında; за рекой çayın o tayında; 2

  Tam oxu »
 • ЗААВАНСИРОВАТЬ

  сов. avans vermək peşin vermək

  Tam oxu »
 • ЗААДРЕСОВАТЬ

  сов. dan. ünvanını (adresini) yazmaq

  Tam oxu »
 • ЗААКТИРОВАТЬ

  сов. bax актировать

  Tam oxu »
 • ЗААЛЕТЬ

  сов. qızarmağa başlamaq, qızarmaq

  Tam oxu »
 • ЗААЛЕТЬСЯ

  сов. bax заалеть

  Tam oxu »
 • ЗААПЛОДИРОВАТЬ

  сов. əl çalmağa başlamaq, alqışlamağa başlamaq; əl çalmaq, alqışlamaq

  Tam oxu »
 • ЗААРЕНДОВАННЫЙ

  прич. icarəyə götürülmüş, icarə edilmiş

  Tam oxu »
 • ЗААРЕНДОВАТЬ

  сов. icarəyə götürmək, icarə etmək

  Tam oxu »
 • ЗААРЕНДОВЫВАТЬ

  несов. bax заарендовать

  Tam oxu »
 • ЗААРКАНИВАТЬ

  несов. bax заарканить

  Tam oxu »
 • ЗААРКАНИТЬ

  сов. məh. kəməndləmək, kəməndə salmaq

  Tam oxu »
 • ЗААРТАЧИТЬСЯ

  сов. tərsliyi tutmaq, tərslik etmək, tərsliyə başlamaq

  Tam oxu »
 • ЗААСФАЛЬТИРОВАТЬ

  сов. bax асфальтировать

  Tam oxu »
 • ЗААТЛАНТИЧЕСКИЙ

  прил. Atlantik okeanın o tayında olan; заатлантические страны Atlantik okeanın o tayındakı ölkələr

  Tam oxu »
 • ЗААХАТЬ

  сов. ah çəkmək, ah çəkməyə başlamaq

  Tam oxu »
 • ЗАБАВА

  ж 1. əyləncə, oyuncaq; 2. əylənmə

  Tam oxu »
 • ЗАБАВИТЬ

  несов. köhn. bax забавлять

  Tam oxu »
 • ЗАБАВЛЯТЬ

  несов. 1. əyləndirmək, məşğul etmək; 2. güldürmək

  Tam oxu »
 • ЗАБАВЛЯТЬСЯ

  несов. əylənmək, dilxoşluq etmək, oynamaq

  Tam oxu »
 • ЗАБАВНИК

  м dan. məzəli adam, zarafatçı

  Tam oxu »
 • ЗАБАВНИЦА

  ж bax забавник

  Tam oxu »
 • ЗАБАВНО

  нареч. 1. gülməli, məzəli, əyləncəli; qəribə, maraqlı; 2. в знач. сказ. məzəlidir, gülməlidir; qəribədir, maraqlıdır

  Tam oxu »
 • ЗАБАВНЫЙ

  прил. 1. əyləncəli, məzəli, gülməli; qəribə, maraqlı; забавная история qəribə əhvalat, maraqlı hadisə; 2

  Tam oxu »
 • ЗАБАГРИВАТЬ

  несов. bax забагрить

  Tam oxu »
 • ЗАБАГРИВАТЬСЯ

  несов. qarmaqlanmaq, qarmaqla götürülmək (tutulmaq)

  Tam oxu »
 • ЗАБАГРИТЬ

  сов. qarmaqlamaq, qarmaqla götürmək (tutmaq)

  Tam oxu »
 • ЗАБАЗИРОВАТЬ

  сов. ehtiyat saxlamaq, ehtiyatda saxlamaq

  Tam oxu »
 • ЗАБАЛАНСИРОВАТЬ

  сов. müvazinətləşdirməyə başlamaq

  Tam oxu »
 • ЗАБАЛЛАСТИРОВАННЫЙ

  прич. tex. ballastlanmış; qum, çınqıl tökülüb bərkidilmiş (dəmir yol şpalları)

  Tam oxu »
 • ЗАБАЛЛАСТИРОВАТЬ

  сов. tex. ballastlamaq; qum, çınqıl töküb bərkitmək (dəmir yol şpallarını)

  Tam oxu »
 • ЗАБАЛЛОТИРОВАННЫЙ

  прич. qaralanmış, seçilməmiş, səs verilməmiş, əleyhinə səs verilmiş

  Tam oxu »
 • ЗАБАЛЛОТИРОВАТЬ

  сов. qaralamaq, seçməmək, səs verməmək, əleyhinə səs vermək

  Tam oxu »
 • ЗАБАЛЛОТИРОВЫВАТЬ

  несов. bax забаллотировать

  Tam oxu »
 • ЗАБАЛОВАТЬСЯ

  сов. dəcəlliyə, nadincliyə başlamaq

  Tam oxu »
 • ЗАБАЛТЫВАТЬ

  ЗАБАЛТЫВАТЬ I несов. qarışdırmaq, çalxalamaq. ЗАБАЛТЫВАТЬ II несов. dan. zəhləsini aparmaq, təngə gətirmək (söhbətlə)

  Tam oxu »
 • ЗАБАЛТЫВАТЬСЯ

  ЗАБАЛТЫВАТЬСЯ I несов. qarışdırılmaq, çalxalanmaq. ЗАБАЛТЫВАТЬСЯ II несов. 1. bax заболтаться II; 2. dili tutulmaq, dili topuq vurmaq

  Tam oxu »
 • ЗАБАРАБАНИТЬ

  сов. 1. baraban çalmağa başlamaq, barabanı vurmaq; 2. məc. döyəcləməyə başlamaq, taqqıldatmağa başlamaq; дождь забарабанил по крыше yağış damı döyəclə

  Tam oxu »
 • ЗАБАРРИКАДИРОВАТЬ

  сов. barrikada düzəltmək, barrikada qurmaq

  Tam oxu »
 • ЗАБАРРИКАДИРОВАТЬСЯ

  сов. barrikada dalında gizlənmək, barrikada dalına girmək; səngərlənmək

  Tam oxu »
 • ЗАБАСИТЬ

  сов. dan. gur (yoğun) səslə söyləmək, gur (bas) səslə oxumaq

  Tam oxu »
 • ЗАБАСТОВАТЬ

  сов. tətil etmək

  Tam oxu »
 • ЗАБАСТОВКА

  ж tətil; ◊ итальянская забастовка bax итальянский

  Tam oxu »
 • ЗАБАСТОВОЧНЫЙ

  забастовка söz. sif.; забастовочный комитет tətil komitəsi

  Tam oxu »
 • ЗАБАСТОВЩИК

  м tətilçi, tətil edən

  Tam oxu »
 • ЗАБАСТОВЩИЦА

  ж tetilçi, tətil edən qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЗАБАЮКАТЬ

  сов. layla çalıb yatırtmaq (yuxulatmaq)

  Tam oxu »
 • ЗАБАЮКИВАТЬ

  несов. bax забаюкать

  Tam oxu »
 • ЗАБВЕНИЕ

  ср мн. нет 1. yaddan çıxartma, unutma; 2. köhn. yadırğama; 3. huşa getmə, huş aparma; 4. huşunu itirmə, bihuşluq, dalğınlıq; ◊ предать забвению unutma

  Tam oxu »
 • ЗАБВЕННЫЙ

  прил. köhn. yaddan çıxardılmış, unudulmuş; yada salınmayan

  Tam oxu »