Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЙОГ

  м yoq (Hindistanda: yoqa məzhəbinə mənsub adam)

  Tam oxu »
 • ЙОГА

  ж мн. нет yoqa (Hindistanda: mistik-dini nəzəriyyə, məzhəb)

  Tam oxu »
 • ЙОД

  м yod

  Tam oxu »
 • ЙОДИСТЫЙ

  прил. kim. yodlu

  Tam oxu »
 • ЙОДНЫЙ

  йод söz. sif.; йодный раствор yod məhlulu

  Tam oxu »
 • ЙОДОФОРМ

  м мн. нет tib. kim. Yodoform (kəskin qoxulu dezinfeksiya dərmanı)

  Tam oxu »
 • ЙОН

  м bax ион

  Tam oxu »
 • ЙОРКШИРСКИЙ

  прил. Yorkşir -i[-ı); ◊ Йоркширские свиньи Yorkşir donuzları (İngiltərədə yer adından)

  Tam oxu »
 • ЙОРКШИРЫ

  мн. (ед. йоркшир м) bax Йоркширский (йоркширские свиньи)

  Tam oxu »
 • ЙОТ

  м dilç. yot (latın əlifbasında “у" hərfi ilə işarə olunan samit səs)

  Tam oxu »
 • ЙОТА

  ж yota (yunan əlifbasında “i” səsini ifadə edən hərf); ◊ ни на йоту dan. heç, qətiyyən, əsla, zərrə qədər belə

  Tam oxu »
 • ЙОТАЦИЯ

  ж мн. нет dilç. yotlaşma (sait səsdən əvvəl yot “y” səsinin gəlməsi)

  Tam oxu »
 • ЙОТИРОВАНИЕ

  ср мн. нет dilç. bax йотация

  Tam oxu »
 • ЙОТИРОВАННЫЙ

  прил. dilç. yotlaşmış (bax йотация)

  Tam oxu »
 • ЙОТИРОВАТЬ

  сов. и несов. dilç. yotlaşdırmaq (bax йотация)

  Tam oxu »
 • ЙОТОВАННЫЙ

  прич. и прил. bax йотированный

  Tam oxu »
 • К

  пред. 1. ... doğru; вперед, к новым победам! yeni qələbələrə doğru, irəli! 2. ... yaxın; к вечеру axşama yaxın; 3

  Tam oxu »
 • -КА

  част. görüm, bircə, de, di, gəlsənə; скажи-ка мне, где ты был? mənə bir de görüm, harada idin? дай-ка посмотреть bircə bura ver, baxım; дай-ка пройти

  Tam oxu »
 • КАБАК

  м köhn. meyxana, içkixana

  Tam oxu »
 • КАБАЛА

  КАБАЛА I ж 1. tar. qəbalə (qədim Rusiyada: xüsusi müqaviləyə əsasən həmişəlik köləlik); 2. məc. köləlik, əsarət, asılılıq, zülm

  Tam oxu »
 • КАБАЛИСТИКА

  ж мн. нет kabalistika (1. tar. orta əsrlərdə: sehr və müəmma haqqında yalançı elmlər və onlarla əlaqədər olan ayinlər; 2

  Tam oxu »
 • КАБАЛИСТИЧЕСКИЙ

  1. кабалистика söz. sif., 2. məc. anlaşılmaz, sirli, müəmmalı

  Tam oxu »
 • КАБАЛИТЬ

  несов. əsarət altına almaq, qul etmək, özündən asılı etmək

  Tam oxu »
 • КАБАЛЬЕРО

  м kabalyero (İspaniyada: ağa, zadəgan və ya kavaler)

  Tam oxu »
 • КАБАЛЬНЫЙ

  прил. 1. tar. qəbalə -i[-ı]; кабальная запись qəbalə kağızı; 2. məc. son dərəcə ağır, əsiredici; кабальный договор son dərəcə ağır şərtli müqavilə; 3

  Tam oxu »
 • КАБАН

  КАБАН I м qaban, çöldonuzu. КАБАН II м xüs. iri parça, kütlə

  Tam oxu »
 • КАБАНИЙ

  кабан I söz. sif.; кабанья щетина qaban qılı

  Tam oxu »
 • КАБАНИНА

  ж мн. нет qaban əti

  Tam oxu »
 • КАБАНЧИК

  м balaca qaban, cavan qaban

  Tam oxu »
 • КАБАРГА

  ж zool. kabarqa (Sibir geyiki)

  Tam oxu »
 • КАБАРГОВЫЙ

  прил. kabarqa -i[-ı]; ◊ кабарговая струя müşk

  Tam oxu »
 • КАБАРДИНЕЦ

  м (мн. кабардинцы) kabardin (xalq)

  Tam oxu »
 • КАБАРДИНКА

  КАБАРДИНКА I ж kabardin qadın (qız). КАБАРДИНКА II ж 1. çərkəzi, çərkəzi çuxa; 2. kabardinka (rəqs)

  Tam oxu »
 • КАБАРДИНСКИЙ

  кабардинец söz. sif.; кабардинский язык kabardin dili

  Tam oxu »
 • КАБАРЕ

  ср нескл. kabare (estradası olan restoran, kafe)

  Tam oxu »
 • КАБАРЖИНЫЙ

  прил. kabarqa -i[-ı]

  Tam oxu »
 • КАБАРОЖИЙ

  прил. kabarqa -i[-ı]; ◊ кабарожья струя bax кабарговый (кабарговая струя)

  Tam oxu »
 • КАБАТЧИК

  м köhn. meyxanaçı, meyxana sahibi

  Tam oxu »
 • КАБАЦКИЙ

  1. кабак söz. sif.; 2. məc. qaba, kobud, ədəbsiz; ◊ голь кабацкая köhn. var-yoxunu içkiyə qoymuş əyyaşlar

  Tam oxu »
 • КАБАЧОК

  КАБАЧОК I м 1. кабак söz. kiç.; 2. kiçik yeməkxana. КАБАЧОК II м bot. yunan qabağı

  Tam oxu »
 • КАБЕЛЬ

  м kabel (1. tex. yer və ya su altından keçirilmək üçün izolyasiyalı qalın elektrik məftili; 2. dəniz

  Tam oxu »
 • КАБЕЛЬНЫЙ

  кабель söz. sif.; кабельный завод kabel zavodu

  Tam oxu »
 • КАБЕЛЬТОВ

  м dəniz. kabeltov (donanmada: 185,2 metrə bərabər uzunluq ölçüsü)

  Tam oxu »
 • КАБЕЛЬТОВЫЙ

  прил. dəniz. bir kabeltovluq, bir kabeltov uzunluğunda olan (bax кабельтов)

  Tam oxu »
 • КАБЕЛЬЩИК

  м xüs. kabelçi (kabel hazırlayan və ya kabel çəkən fəhlə)

  Tam oxu »
 • КАБЕСТАН

  м xüs. kabestan, dolamaçarx (yükü dartıb çəkmək üçün mexanizm)

  Tam oxu »
 • КАБИНА

  ж kabina (1. budka şəklində kiçik otaq; 2. müalicə vannası olan otaq; 3. gəmidə, təyyarədə, avtomobildə kiçik otaq)

  Tam oxu »
 • КАБИНЕТ

  м 1. kabinet, yazı otağı, iş otağı, məşğələ otağı; 2. kabinet (kabinet üçün mebel komplekti); 3. hökumət (hökuməti təşkil edən nazirlər heyəti) кризис

  Tam oxu »
 • КАБИНЕТНЫЙ

  прил. 1. kabinet -i[-ı]; кабинетная мебель kabinet mebeli; I 2. məc. həyatdan uzaq, mücərrəd, qeyri-həyati

  Tam oxu »
 • КАБИНЕТСКИЙ

  прил. köhn. kabinə -i[-ı]; ◊ кабинетские земли (заводы) padşahlıq yerlər (zavodlar)

  Tam oxu »