Rusca-azərbaycanca lüğət

 • МЩЕНИЕ

  ср мн. нет 1. intiqam alma, qisas alma, əvəzini çıxarma; 2. intiqam, qisas

  Tam oxu »
 • МЫ

  мест. biz; ◊ между нами говоря bax между

  Tam oxu »
 • МЫЗА

  ж şəhər kənarında bağlı-bağçalı ev, xutor (Estoniyada, həmçinin Fin körfəzinin onunla həmhüdud olan rayonlarında)

  Tam oxu »
 • МЫЗГАТЬ

  несов. dan. batırmaq, bulamaq, çirkləndirmək, əzmək (paltarı)

  Tam oxu »
 • МЫЗНИК

  м mıza sahibi, mıza icarəçisi (bax мыза)

  Tam oxu »
 • МЫКАТЬ

  несов. : горе мыкать dan. ehtiyac içində olmaq, başı bəlalar çəkmək, dərd çəkmək; мыкать век (жизнь) bir qarnı ac, bir qarnı tox yaşamaq

  Tam oxu »
 • МЫКАТЬСЯ

  несов. dan. 1. ehtiyacda olmaq; 2. sərgərdan gəzmək, didərgin düşmək, dərbədər olmaq

  Tam oxu »
 • МЫЛЕННЫЙ

  прич. sabunlanmış

  Tam oxu »
 • МЫЛИТЬ

  несов. 1. sabunlamaq; 2. bulandırmaq (sabunla)

  Tam oxu »
 • МЫЛИТЬСЯ

  несов. 1. sabunlanmaq; 2. köpüklənmək

  Tam oxu »
 • МЫЛКИЙ

  прил. yaxşı köpüklənən; мылкое мыло yaxşı köpüklənən sabun

  Tam oxu »
 • МЫЛКОСТЬ

  ж мн. нет köpüklənmə

  Tam oxu »
 • МЫЛО

  ср (мн. мыла) 1. sabun; душистое мыло ətirli sabun; 2. köpük (tərləmiş atda)

  Tam oxu »
 • МЫЛОВАР

  м sabunbişirən, sabunçu, sabun istehsalatı fəhləsi

  Tam oxu »
 • МЫЛОВАРЕНИЕ

  ср мн. нет sabunçuluq, sabunbişirmə, sabun istehsalı

  Tam oxu »
 • МЫЛОВАРЕННЫЙ

  мыловарение söz. sif. ; мыловаренный завод sabun zavodu

  Tam oxu »
 • МЫЛОВАРНЯ

  ж sabun karxanası

  Tam oxu »
 • МЫЛЬНИЦА

  ж sabunqabı

  Tam oxu »
 • МЫЛЬНЫЙ

  1. мыло söz. sif.; мыльная пена sabun köpüyü; 2. sabunlu; мыльная вода sabunlu su

  Tam oxu »
 • МЫЛЬНЯНКА

  ж мн. нет bot. sabunotu (kökü təbabətdə və toxuculuqda işlənən ot)

  Tam oxu »
 • МЫЛЬЦЕ

  ср мыло söz. kiç

  Tam oxu »
 • МЫЛЬЧЕ

  срав. ст. к мылкий daha çox köpüklənən

  Tam oxu »
 • МЫЛЬЩИК

  məh. bax банщик

  Tam oxu »
 • МЫС

  м coğr. burun

  Tam oxu »
 • МЫСИК

  м мыс söz. kiç

  Tam oxu »
 • МЫСЛЕННО

  нареч. fikrən, zehnən, xəyalən, ürəyində tutaraq, zehnində tutaraq

  Tam oxu »
 • МЫСЛЕННЫЙ

  прил. fikri, fikirdə tutulan, ürəkdə tutulan; xəyali

  Tam oxu »
 • МЫСЛИМЫЙ

  прил. 1. düşünülən, fikrə gələn; 2. mümkün olan, ağlasığan, ağlabatan; мыслимо ли это? bu mümkündürmü?; ◊ мыслимо ли дело dan

  Tam oxu »
 • МЫСЛИТЕЛЬ

  м mütəfəkkir

  Tam oxu »
 • МЫСЛИТЕЛЬНЫЙ

  мышление söz. sif.; мыслительная способность təfəkkür qabiliyyəti

  Tam oxu »
 • МЫСЛИТЬ

  несов. 1. düşünmək; 2. təsəvvür etmək; как вы мыслите себе это? siz bunu necə təsəvvür edirsiniz?; 3

  Tam oxu »
 • МЫСЛИТЬСЯ

  несов. təsəvvür olunmaq

  Tam oxu »
 • МЫСЛИШКА

  ж dan. boş fikir, mənasız fikir

  Tam oxu »
 • МЫСЛЬ

  ж 1. fikir, интересная мысль maraqlı fikir; вдруг в голове мелькнула мысль birdən ağlıma bir fikir gəldi; собраться с мыслями fikrini cəmləşdirmək (to

  Tam oxu »
 • МЫСЛЯЩИЙ

  прич. и прил. 1. düşünən, fikirləşən; 2. düşüncəli

  Tam oxu »
 • МЫСОК

  м dan. bax мысик

  Tam oxu »
 • МЫТ

  МЫТ I м мн. нет saqqo (cavan atlarda çox yoluxucu xəstəlik). МЫТ II м мн. нет tar. gömrük

  Tam oxu »
 • МЫТАРИТЬ

  несов. dan. incitmək, əziyyət vermək, yormaq, narahat etmək

  Tam oxu »
 • МЫТАРИТЬСЯ

  несов. dan. əziyyət çəkmək, sıxıntı çəkmək, başı bəlalar çəkmək, məşəqqət çəkmək

  Tam oxu »
 • МЫТАРСТВО

  ср əzab, əziyyət, sıxıntı, məşəqqət

  Tam oxu »
 • МЫТАРЬ

  м köhn. zalım, zülmkar (bibliya əfsanələrində: vergiyığan)

  Tam oxu »
 • МЫТО

  bax мыт II

  Tam oxu »
 • МЫТЫЙ

  прил. и прич. yuyulmuş, təmiz

  Tam oxu »
 • МЫТЬ

  несов. 1. yumaq; 2. bax омывать 2-ci mənada; ◊ рука руку моет əl əli yuyar, əl də üzü (məsəl)

  Tam oxu »
 • МЫТЬЁ

  ср мн. нет yuma, yuyulma; ◊ не мытьем, гак катаньем xoşla olmasa, zorla

  Tam oxu »
 • МЫТЬСЯ

  несов. 1. yuyunmaq, əl-üzünü yumaq; çimmək; мыться холодной водой soyuq su ilə yuyunmaq; мыться в бане hamamda çimmək; 2

  Tam oxu »
 • МЫЧАНИЕ

  ср мн. нет movuldama, böyürmə

  Tam oxu »
 • МЫЧАТЬ

  несов. movuldamaq, böyürmək

  Tam oxu »
 • МЫШАСТЫЙ

  прич. boz (at rəngi)

  Tam oxu »
 • МЫШЕВИДНЫЙ

  прил. siçanaoxşar

  Tam oxu »