Rusca-azərbaycanca lüğət

 • О

  О I (об, обо) пред. 1. ...haqqında, ... barəsində, ... xüsusunda, ... da; лекция о международном положении beynəlxalq vəziyyət haqqında mühazirə; об э

  Tam oxu »
 • О-ГО-ГО

  О-ГО-ГО, ОГО межд. oho! aha!

  Tam oxu »
 • О ЧЁМ

  ЧЁМ (О ЧЁМ) мест. nə barədə, nə xüsusda; о чём вы думаете? nə barədə düşünürsünüz?

  Tam oxu »
 • ОАЗИС

  м vahə (səhrada yaşıllıq və su olan yer)

  Tam oxu »
 • ОАЗИСНЫЙ

  прил. vahə -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ОБ

  пред. bax о I

  Tam oxu »
 • ОБА

  ОБА м и ср, ОБЕ ж hər iki(si), ikisi də; оба сына были на фронте hər iki oğlu cəbhədə idi; обе дочери-студентки qızlarının ikisi də tələbədir; смотрет

  Tam oxu »
 • ОБАБИТЬСЯ

  сов. dan. 1. xırdaçı olmaq, arvadxasiyyət olmaq, əfəlləşmək, iradəsini itirmək (kişi haqqında); 2. pintiləşmək, kobudlaşmaq, təhərdən düşmək (qadın ha

  Tam oxu »
 • ОБАГРЁННЫЙ

  прич. 1. qızarmış, al-qırmızı; 2. məc. al-qana boyanmış, al-qana bulanmış

  Tam oxu »
 • ОБАГРИТЬ

  сов. 1. qızartmaq, al-qırmızı etmək; al-qırmızıya boyamaq; 2. al-qana boyamaq, al-qana bulamaq

  Tam oxu »
 • ОБАГРИТЬСЯ

  сов. 1. qızarmaq, al-qırmızı olmaq, al rəngə boyanmaq; 2. al-qana boyanmaq (bulanmaq)

  Tam oxu »
 • ОБАГРЯТЬ

  несов. bax обагрить

  Tam oxu »
 • ОБАГРЯТЬСЯ

  несов. bax обагриться

  Tam oxu »
 • ОБАЛДЕВАТЬ

  несов. bax обалдеть

  Tam oxu »
 • ОБАЛДЕЛЫЙ

  прил. donub qalmış, matıxmış, mat qalmış, gic olmuş, gicəlmiş, sərsəmləşmiş

  Tam oxu »
 • ОБАЛДЕНИЕ

  ср мн. нет donub qalma, matıxma, mat qalma, gic olma, gicəlmə, sərsəmləşmə, kütləşmə

  Tam oxu »
 • ОБАЛДЕТЬ

  сов. donub qalmaq, matıxmaq, mat qalmaq, gic olmaq, gicəlmək, sərsəmləşmək, kütləşmək

  Tam oxu »
 • ОБАНДЕРОЛЕННЫЙ

  прич. banderollu, banderol vurulmuş

  Tam oxu »
 • ОБАНДЕРОЛИВАТЬ

  несов. bax обандеролить

  Tam oxu »
 • ОБАНДЕРОЛИТЬ

  сов. banderollamaq, banderol vurmaq, banderol yapışdırmaq

  Tam oxu »
 • ОБАНКРОТИТЬСЯ

  сов. 1. iflas etmək, sınıq çıxmaq; 2. müflis olmaq, iflasa uğramaq, var-yoxdan çıxmaq

  Tam oxu »
 • ОБАЯНИЕ

  ср мн. нет cazibə, cazibə qüvvəsi, lətafət, məlahət

  Tam oxu »
 • ОБАЯТЕЛЬНОСТЬ

  ж мн. нет məlahət, lətafət, cazibədarlıq. cəzbedicilik, valehedicilik, məftunedicilik

  Tam oxu »
 • ОБАЯТЕЛЬНЫЙ

  прил. cazibəli, cazibədar, cəzbedici, valehedici, heyranedici, məftunedici, məlahətli, lətafətli, sevimli; обаятельная женщина cazibədar qadın; обаяте

  Tam oxu »
 • ОБВАЛ

  м 1. uçqun; снежный обвал qar uçqunu; 2. yıxılma, uçma, uçurulma, çökmə; стена грозит обвитом divarın uçmaq qorxusu vardır

  Tam oxu »
 • ОБВАЛИВАТЬ

  ОБВАЛИВАТЬ I несов. bax обвалить. ОБВАЛИВАТЬ II несов. bax обвалять

  Tam oxu »
 • ОБВАЛИВАТЬСЯ

  несов. bax обвалиться

  Tam oxu »
 • ОБВАЛИСТЫЙ

  прил. 1. tez uçan, tez dağılan, tez yıxılan; 2. uçuq; обвалистые берега uçuq sahillər

  Tam oxu »
 • ОБВАЛИТЬ

  сов. 1. uçunmaq, yıxmaq; обвалить стену divarı uçurtmaq (yıxmaq); 2. torpaqla bərkitmək, torpaqla doldurmaq, yanlarını basdırmaq; обвалить ограду земл

  Tam oxu »
 • ОБВАЛИТЬСЯ

  сов. uçmaq, dağılmaq, sökülmək, tökülmək; дом обвалился ev uçmuşdur; штукатурка стены обвалилась divarın malası tökülmüşdür

  Tam oxu »
 • ОБВАЛКА

  ж xüs. əti sümükdən ayırma

  Tam oxu »
 • ОБВАЛОВАНИЕ

  ср мн. нет tex. bənd çəkmə; обвалование реки Куры Kür çayına bənd çəkmə

  Tam oxu »
 • ОБВАЛОВАТЬ

  сов. tex. bənd çəkmək; обваловать реку çaya bənd çəkmək

  Tam oxu »
 • ОБВАЛЯТЬ

  сов. yuvarladıb bulamaq; yuvarlatmaq, diyirlətmək; обвалять котлету в муке kotleti unlamaq, обвалять в снегу qarın içində yuvarlatmaq

  Tam oxu »
 • ОБВАЛЯТЬСЯ

  сов. yuvarlanaraq (diyirlənərək) çirklənmək; batmaq, bulanmaq

  Tam oxu »
 • ОБВАРИВАТЬ

  несов. bax обварить

  Tam oxu »
 • ОБВАРИВАТЬСЯ

  несов. bax обвариться

  Tam oxu »
 • ОБВАРИТЬ

  сов. 1. pörtmək, pörtləmək; qaynar su tökmək; 2. yandırmaq (qaynar su və buxarla)

  Tam oxu »
 • ОБВАРИТЬСЯ

  сов. yanmaq (qaynar sudan və buxardan)

  Tam oxu »
 • ОБВЕВАТЬ

  несов. bax обвеять

  Tam oxu »
 • ОБВЕВАТЬСЯ

  несов. sovrulmaq

  Tam oxu »
 • ОБВЕДЕНИЕ

  ср мн. нет 1. dolandırma, gəzdirmə; 2. dövrələmə; çəkmə, atma (çəpər, xəndək); 3. haşiyələmə, haşiyə çəkmə

  Tam oxu »
 • ОБВЕЗТИ

  сов. 1. ...ətrafında gəzdirmək (miniklə); 2. dan. ...yanından keç(ir)mək; ...yanından ötərək getmək (miniklə)

  Tam oxu »
 • ОБВЕИВАТЬ

  несов. bax обвеять 3-cü mənada

  Tam oxu »
 • ОБВЕИВАТЬСЯ

  несов. k. t. sovurulmaq, sovurulub təmizlənmək

  Tam oxu »
 • ОБВЕНЧАННЫЙ

  прич. nikahlanmış, kəbini kəsilmiş

  Tam oxu »
 • ОБВЕНЧАТЬ

  сов. nikahlamaq, kəbin kəsmək

  Tam oxu »
 • ОБВЕНЧАТЬСЯ

  сов. kəbinlərini kəsdirmək, nikah oxutdurmaq, nikahlanmaq

  Tam oxu »
 • ОБВЕРНУТЬ

  сов. 1. sarımaq, dolamaq; 2. bükmək, bürümək

  Tam oxu »
 • ОБВЕРТЕТЬ

  сов. 1. sanmaq, dolamaq; 2. burub boşaltmaq (qaykanı, vinti); 3. məc. düzəltmək

  Tam oxu »