Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЧАБАН

  м çoban

  Tam oxu »
 • ЧАБАНИЙ

  прил. çoban -i[-ı]; чабанья стоянка çoban düşərgəsi

  Tam oxu »
 • ЧАБАНИТЬ

  несов. köhn. çobanlıq etmək

  Tam oxu »
 • ЧАБАНСКИЙ

  прил. çoban -i[-ı]; чабанская собака çoban iti

  Tam oxu »
 • ЧАБАРНЯ

  ж çoban deyəsi

  Tam oxu »
 • ЧАБЁР

  м мн. нет bot.. kəklikotu, kəkotu

  Tam oxu »
 • ЧАБРЕЦ

  м bax чабёр

  Tam oxu »
 • ЧАВКАНЬЕ

  ср мн. нет 1. ağzını marçıldatma; 2. marçıltı

  Tam oxu »
 • ЧАВКАТЬ

  несов. ağzını marçıldatmaq

  Tam oxu »
 • ЧАВКНУТЬ

  однокр. bax чавкать

  Tam oxu »
 • ЧАВЫЧА

  ж zool. çavıça (qızıl balıq növü)

  Tam oxu »
 • ЧАД

  м мн. нет 1. tüstü, buxar, dəm; 2. yanıq qoxusu; 3. məc. bataqlıq, pozucu mühit

  Tam oxu »
 • ЧАДИТЬ

  несов. 1. tüstüləmək; 2. безл. dəm çalmaq

  Tam oxu »
 • ЧАДНЫЙ

  прил. 1. tüstülənən, tüstülü, dəmli, dəm çalan; qoxu ilə dolu; 2. məc. bihuşedici

  Tam oxu »
 • ЧАДО

  ср köhn. çağa, uşaq

  Tam oxu »
 • ЧАДОЛЮБИВЫЙ

  прил. köhn. uşaqcanlı, öz uşaqlarını sevən

  Tam oxu »
 • ЧАДОЛЮБИЕ

  ср мн. нет köhn. uşaqcanlılıq, övladda məhəbbət

  Tam oxu »
 • ЧАДОРОДИЕ

  ср мн. нет köhn. uşaq doğma; uşaq doğulması (dünyaya gəlməsi)

  Tam oxu »
 • ЧАДОРОДНЫЙ

  прил. köhn. övladı olan, doğan

  Tam oxu »
 • ЧАДОРОЖДЕНИЕ

  ср мн. нет köhn. uşaq doğma

  Tam oxu »
 • ЧАДОУБИЙЦА

  м и ж köhn. bax детоубийца

  Tam oxu »
 • ЧАДОЧКО

  ср (мн. чадочки) bax чадушко

  Tam oxu »
 • ЧАДРА

  ж çadra, çarşab

  Tam oxu »
 • ЧАДУШКО

  ср (мн. чадушкн) чадо söz. kiç. 1. uşaqcığaz, oğulcığaz, qızcığaz, 2. ərköyün uşaq (adam)

  Tam oxu »
 • ЧАЕВАТЬ

  несов. bax чаёвничать

  Tam oxu »
 • ЧАЕВОД

  м xüs. çay mütəxəssisi; çayçı, çaybecərən

  Tam oxu »
 • ЧАЕВОДСТВО

  ж мн. нет k. t. çayçılıq, çay yetişdirmə

  Tam oxu »
 • ЧАЕВОДЧЕСКИЙ

  прил. çay -u[-ü], чаеводческий совхоз çay (çayçılıq) sovxozu

  Tam oxu »
 • ЧАЕВЫЕ

  ед. нет köhn. çaypulu, xırda xidmət haqqı (pulu)

  Tam oxu »
 • ЧАЕМЫЙ

  прич. и прил. köhn. arzu edilən, ümid edilən, gözlənilən

  Tam oxu »
 • ЧАЕОБРАБОТКА

  ж мн. нет xüs. çay emalı

  Tam oxu »
 • ЧАЕПИЙЦА

  м и ж dan. çayxor, çox çay içən

  Tam oxu »
 • ЧАЕПИТИЕ

  ср мн. нет dan. çay içmə

  Tam oxu »
 • ЧАЕРАЗВЕСОЧНЫЙ

  прил. xüs. çayı tərəzidə çəkib ayıran

  Tam oxu »
 • ЧАЕТОРГОВЛЯ

  ж мн. нет üç. çay ticarəti

  Tam oxu »
 • ЧАЕТОРГОВЫЙ

  прил. çay ticarəti -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЧАЕУБОРОЧНЫЙ

  прил. çaytoplayan, çayyığan; чаеуборочная машина çayyığan maşın

  Tam oxu »
 • ЧАЕУПАКОВОЧНЫЙ

  прил. çayqablaşdıran; чаеупаковочная машина çayqablaşdıran maşın

  Tam oxu »
 • ЧАЕЧНЫЙ

  прил. qağayı -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЧАЁВНИК

  м dan. çayxor, çox çay içən

  Tam oxu »
 • ЧАЁВНИЧАНЬЕ

  ср dan. çay içmə

  Tam oxu »
 • ЧАЁВНИЧАТЬ

  несов. dan. çay içmək, vaxtını çay içməklə keçirmək

  Tam oxu »
 • ЧАЁК

  м мн. нет dan. чай söz. kiç.; ◊ на чаёк давать bax чай (на чай давать)

  Tam oxu »
 • ЧАИНКА

  ж dan. çay puçalı (quru çay dənəcəyi)

  Tam oxu »
 • ЧАЙ

  ЧАЙ I м (мн. чай) çay; ◊ на чай (давать) (köhn.) çaypulu, xidmət pulu vermək; чай да сахар!; чай и сахар! (köhn

  Tam oxu »
 • ЧАЙКА

  ж zool. qağayı

  Tam oxu »
 • ЧАЙКОВЫЕ

  ед. нет zool. qağayılar fəsiləsi

  Tam oxu »
 • ЧАЙНАЯ

  ж çayxana, çayçı dükanı

  Tam oxu »
 • ЧАЙНИК

  м çaydan

  Tam oxu »
 • ЧАЙНИЦА

  ж çayqabı, çayrız

  Tam oxu »