Rusca-azərbaycanca lüğət

 • ЭГЕ

  ЭГЕ, ЭГЕ-ГЕ межд. aha! aha-aha! ЭГЕ, Э-ГЕ-ГЕ межд. bəs belə! aha!

  Tam oxu »
 • ЭГЕ-ГЕ

  ЭГЕ, ЭГЕ-ГЕ межд. aha! aha-aha!

  Tam oxu »
 • ЭГЕЙ

  межд. bax эй

  Tam oxu »
 • ЭГИДА

  ж мн. нет himayə, sayə; под эгидой (кого, чего) ...himayəsi altında, ...qanadı altında, ...sayəsində

  Tam oxu »
 • ЭГОИЗМ

  м мн. нет xudbinlik, xudpəsəndlik, eqoizm, eqoistlik

  Tam oxu »
 • ЭГОИСТ

  м xudbin, xudpəsənd, eqoist

  Tam oxu »
 • ЭГОИСТИЧЕСКИЙ

  прил. 1. xudbinlik (eqoizm) -i[-ı]; эгоистическое чувство eqoizm (xudbinlik) hissi; 2. eqoistik (təfəkkür, davranış və s

  Tam oxu »
 • ЭГОИСТИЧНО

  нареч. xudbincəsinə, eqoistcəsinə

  Tam oxu »
 • ЭГОИСТИЧНОСТЬ

  ж мн. нет xudbinlik, xudpəsəndlik, eqoistlik

  Tam oxu »
 • ЭГОИСТИЧНЫЙ

  xudbin, xudpəsənd, eqoist

  Tam oxu »
 • ЭГОИСТКА

  ж xudbin, eqoist qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЭГОТИЗМ

  м мн. нет eqotizm (öz barəsində çox böyük fikirdə olma)

  Tam oxu »
 • ЭГОЦЕНТРИЗМ

  м мн. нет eqosentrizm (1. eqoizmin (xudbinliyin) ifrat dərəcəsi; 2. bax солипсизм)

  Tam oxu »
 • ЭГРЕТ

  ЭГРЕТ м, ЭГРЕТКА ж eqret (quş lələyindən ibarət qadın baş bəzəyi)

  Tam oxu »
 • ЭГРЕТКА

  ЭГРЕТ м, ЭГРЕТКА ж eqret (quş lələyindən ibarət qadın baş bəzəyi)

  Tam oxu »
 • ЭДАК

  dan. bax этак

  Tam oxu »
 • ЭДАКИЙ

  dan. bax этакий

  Tam oxu »
 • ЭДЕЛЬВЕЙС

  м bot. edelveys (Alp dağlarında bitən sarımtıl-ağ çiçəkli çoxillik bitki)

  Tam oxu »
 • ЭДЕМ

  м мн. нет (dini, şair.) ədəm; cənnət, behişt

  Tam oxu »
 • ЭДИКТ

  м tar. fərman

  Tam oxu »
 • ЭЖЕКТОР

  м tex. ejektor (buxar qüvvəsilə işləyən nasos)

  Tam oxu »
 • ЭЗОПОВ

  : эзопов язык Ezop dili (fikrin örtülü, eyham şəklində ifadəsi)

  Tam oxu »
 • ЭЗОПОВСКИЙ

  прил. müəmmalı, kinayəli, eyhamlı, rəmzli, üstüörtülü: говорить эзоповским языком müəmmalı (dil ilə) danışmaq

  Tam oxu »
 • ЭЗОТЕРИЧЕСКИЙ

  прил. gizli, məxfi, mehrəm

  Tam oxu »
 • ЭЙ

  межд. hey! ehey! ay!

  Tam oxu »
 • ЭК

  ЭК I нареч. dan. necə; gör necə. ЭК II, ЭКА, ЭКО част. dan. gör, gör bir, bax bir

  Tam oxu »
 • ЭКА

  ЭК II, ЭКА, ЭКО част. dan. gör, gör bir, bax bir

  Tam oxu »
 • ЭКАРТЕ

  ср нескл. ekarte (qədim qumar ovunu)

  Tam oxu »
 • ЭКВАДОРЕЦ

  м (мн. эквадорцы) ekvadorlu (Ekvador əhalisindən olan)

  Tam oxu »
 • ЭКВАДОРКА

  ж (мн. эквадорки) ekvadorlu qadın (qız)

  Tam oxu »
 • ЭКВАДОРСКИЙ

  прил. ekvador -i[-ı]; ekvadorlu

  Tam oxu »
 • ЭКВАТОР

  м coğr. ekvator (Yer tdirəsinı vəya göy sferasını iki bərabər hissəyə, şimal və cənub yarımkürələrinə bölən xəyali dairə)

  Tam oxu »
 • ЭКВАТОРИАЛ

  м astr. ekvatorial (bu və digər göy cisminin ekvatora nisbətən vəziyyətini müəyyən edən astronomik cihaz)

  Tam oxu »
 • ЭКВАТОРИАЛЬНЫЙ

  прил. ekvatorial, ekvator -i[-ı]; ekvatordakı (ekvatorda yerləşən); экваториальный круг ekvator dairəsi; экваториатьные страны ekvatordakı ölkələr

  Tam oxu »
 • ЭКВИВАЛЕНТ

  м ekvivalent (1. iqt. başqa bir əmtəənin dəyərini təmsil edən əmtəə: 2. eyniqiymətli. bərabərqüvvəli, 3

  Tam oxu »
 • ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

  ж мн. нет ekvivalentlik (bərabərlik, eyni qiymətdə, eyni qüvvədə, eyni mənada olma)

  Tam oxu »
 • ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ

  прил. ekvivalent (eyniqiymətli, bərabər qüvvəli, eynimənalı); эквивалентные величины ekvivalent kəmiyyətlər

  Tam oxu »
 • ЭКВИЛИБРИРОВАТЬ

  сов. и несов. ekvilibristika ilə məşğul olmaq, kəndirbazlıq etmək, canbazlıq etmək

  Tam oxu »
 • ЭКВИЛИБРИСТ

  м ekvilibrist, kəndirbaz, canbaz

  Tam oxu »
 • ЭКВИЛИБРИСТИКА

  ж мн. нет 1. ekvilibristika, kəndirbazlıq, canbazlıq; 2. məc. hiyləbazlıq, zirəklik, ən çətin vəziyyətdən çıxma bacarığı

  Tam oxu »
 • ЭКЗАЛЬТАЦИЯ

  ж мн. нет hədsiz həyəcan, vəcd; cuşa gəlmə, coşma

  Tam oxu »
 • ЭКЗАЛЬТИРОВАННОСТЬ

  ж hədsiz həyəcan, vəcd; cuşa gəlmə, coşğunluq

  Tam oxu »
 • ЭКЗАЛЬТИРОВАННЫЙ

  прил. həyəcanlanmış, vəcdə gəlmiş, cuşa gəlmiş, coşmuş; həyəcanlı

  Tam oxu »
 • ЭКЗАМЕН

  м 1. imtahan; 2. yoxlama, sınaq

  Tam oxu »
 • ЭКЗАМЕНАТОР

  м imtahan edən, imtahançı

  Tam oxu »
 • ЭКЗАМЕНАТОРСКИЙ

  прил. imtahançı -i[-ı]

  Tam oxu »
 • ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ

  прил. imtahan -i[-ı]; экзаменационная комиссия imtahan komissiyası

  Tam oxu »
 • ЭКЗАМЕНОВАННЫЙ

  прич. imtahan edilmiş, yoxlanmış

  Tam oxu »
 • ЭКЗАМЕНОВАТЬ

  несов. imtahana çəkmək, imtahan etmək, yoxlamaq

  Tam oxu »
 • ЭКЗАМЕНОВАТЬСЯ

  несов. 1. imtahan vermək; 2. imtahan olunmaq, yoxlanmaq

  Tam oxu »