SIĞALLI

прил. гладкий, приглаженный. Sığallı saçlar гладкие волосы
SIĞALLAYICI
SIĞDIRMA

Digər lüğətlərdə