SƏNDƏL

SƏNDƏL I is. Ayaqqabı. Əynində qolu gödək yaşıl sətin köynək, parusin şalvar, ayağında köhnə sarı səndəli həyətdəki bostanın alağını eləyirdi (Ə.Vəliyev).

SƏNDƏL II is. [ ər. ] bot. Hindistanda bitən gözəl iyli və çox bərk ağac. Söyüddən səndəl iyi gəlməz (Ata. sözü).

SƏNDƏL III is. [ ər. ] Səndəl ağacından hazırlanan boyaq. Hər ağacdan səndəl, hər yarpaqdan gül; Hər torpağın tamı düz olmaz, olmaz (Aşıq Ələsgər).

SƏKSƏN
SƏR

Значение слова в других словарях