SƏRMAYƏ

SƏRMAYƏ I is. [ fars. ] Maya, kapital. Əlinə bir az sərmayə, bir-iki para kənd keçirmək üçün hər alçaqlığa hazır idi (M.İbrahimov).

SƏRMAYƏ II is. [ fars. ] Əsil səbəb. Ondan inciməyin, ağayi-Bəhram, məsələnin sərmayəsi başqadır.

SƏRF
SIX

Значение слова в других словарях