SAĞƏR

SAĞƏR1

ə. 1) qulağı eşitməyən; kar; 2) içi görünməyən; qapalı; 3) az səs çıxaran; səssiz.

SAĞƏR2

ə. qədəh, piyalə. Sağəri-ömr ömür qədəhi, həyat piyaləsi.

SAFZƏMİR
SAHƏ

Значение слова в других словарях