SABAHƏDDİN

dinin sabahı, səhəri; dinin gözəlliyi; dinin məşəli.
SAAT
SABAHƏT