Толковый словарь азербайджанских мужских имен.

 • SEHRAN

  sehrbaz; sehrləyən; insanı məftun edən sehrə məxsus; cazibə

  Полностью »
 • SEHRANƏ

  sehrbaz; sehrləyən; insanı məftun edən sehrə məxsus; cazibə

  Полностью »
 • SEHRƏDDİN

  dinin sehri, tilsimi

  Полностью »
 • SEHRİ

  sehrbaz; sehrləyən; insanı məftun edən sehrə məxsus; cazibə

  Полностью »
 • SELEN

  səs, ün

  Полностью »
 • SELİM

  sağlam; bütöv, tam

  Полностью »
 • SELMAN

  itaətkar, sağlam, sağ-salamat

  Полностью »
 • SEVAN

  Qərbi Azərbaycanda olan Göyçə gölünün erməniləşdirilmiş adı

  Полностью »
 • SEVDİK

  istədik, vurulduq, eşqə düşdük

  Полностью »
 • SEVDİM

  məhəbbət saldım, eşqə düşdüm, vuruldum

  Полностью »
 • SEVDİMALI

  Alını sevdim, Əlini sevdim

  Полностью »
 • SEVDİMƏLİ

  Alını sevdim, Əlini sevdim

  Полностью »
 • SEVDİYAR

  yar sevdi, gözəl sevdi

  Полностью »
 • SEVİNDİK

  şadlandıq, sevincək olduq

  Полностью »
 • SEVİNDİM

  şadlandım, sevincək oldum

  Полностью »
 • SEYFALI

  Alı qılıncı, Əlinin qılıncı

  Полностью »
 • SEYFƏDDİN

  dinin qılıncı; inam qılıncı

  Полностью »
 • SEYFƏL

  “Əlinin qılıncı” ifadəsinin ixtisar forması

  Полностью »
 • SEYFƏLİ

  Alı qılıncı, Əlinin qılıncı

  Полностью »
 • SEYFƏLMÜLK

  əslində “Seyfəlmüluk” məliklərin, hökmdarların qılıncı

  Полностью »
 • SEYFİ

  qılınca aid olan, qılınca məxsus (“Seyf” komponentli ərəb adlarının qısaltması

  Полностью »
 • SEYFULLA

  Allahın qılıncı, Tanrının qılıncı

  Полностью »
 • SEYFUR

  ipək, qumaş

  Полностью »
 • SEYFURƏ

  ipək, qumaş

  Полностью »
 • SEYHAN

  Aralıq dənizininin İskəndərun körfəzinə tökülən bir çayın adıdır. Anadolu türkləri bu adı Seyhun və Ceyhun çaylarının adlarına uyğunlaşdırmışla

  Полностью »
 • SEYHANƏ

  Aralıq dənizininin İskəndərun körfəzinə tökülən bir çayın adıdır. Anadolu türkləri bu adı Seyhun və Ceyhun çaylarının adlarına uyğunlaşdırmışla

  Полностью »
 • SEYHUN

  sey (su, çay) və hun (etnonim): Hun suyu, Hun çayı; nərə çəkən, qışqıran (Sır Dərya çayının qədim adı)

  Полностью »
 • SEYHUNƏ

  sey (su, çay) və hun (etnonim): Hun suyu, Hun çayı; nərə çəkən, qışqıran (Sır Dərya çayının qədim adı)

  Полностью »
 • SEYXAN

  ə. şəhərdən şəhərə səyahət; t. gözəl xan; Türkiyədə çay adı

  Полностью »
 • SEYİD

  cənab, ağa, başçı; Məhəmməd peyğəmbərin nəslindən olanlara verilən dini titul

  Полностью »
 • SEYİDAĞA

  Səid ağa; xoşbəxt ağa

  Полностью »
 • SEYİDALI

  rəhbər Alı, cənab Əli, ağa Alı, başçı Əli

  Полностью »
 • SEYİDBALA

  bax: Seyid və Bala

  Полностью »
 • SEYİDCƏFƏR

  bax: Seyid və Cəfər

  Полностью »
 • SEYİDƏHMƏD

  bax: Seyid və Əhməd

  Полностью »
 • SEYİDƏLİ

  rəhbər Alı, cənab Əli, ağa Alı, başçı Əli

  Полностью »
 • SEYİDƏŞRƏF

  bax: Seyid və Əşrəf

  Полностью »
 • SEYİDXAN

  Seyid xan; başçı xan, rəhbər hökmdar

  Полностью »
 • SEYİDRZA

  bax: Seyid və Rza

  Полностью »
 • SEYİDYƏHYA

  bax: Seyid və Yəhya

  Полностью »
 • SEYLAB

  güclü sel, sel suyu

  Полностью »
 • SEYLAN

  Şri Lanka dövlətinin 1972-ci ilə qədər daşıdığı Seylon adındandır

  Полностью »
 • SEYLANƏ

  Şri Lanka dövlətinin 1972-ci ilə qədər daşıdığı Seylon adındandır

  Полностью »
 • SEYMUR

  sirləri üzə çıxaran, gizli işləri açan

  Полностью »
 • SEYMURƏ

  sirləri üzə çıxaran, gizli işləri açan

  Полностью »
 • SEYRAN

  gəzinti, tamaşa; seyr etmə

  Полностью »
 • SEYRANƏ

  gəzinti, tamaşa; seyr etmə

  Полностью »
 • SEYRGAH

  seyr yeri, gəzinti yeri, tamaşa yeri

  Полностью »
 • SEYRUZ

  “Süruş” (“mələk” mənasındadır) adının dəyişdirilmiş formasıdır. Bax: Süruş

  Полностью »
 • SEYYAB

  qılıncla silahlanmış, əli qılınclı; cəllad; qoçaq, igid; üç ulduzdan biri

  Полностью »