SABİTƏ

SABİT(Ə)

ə. 1) yerində duran; tərpənməz, hərəkətsiz; 2) təsdiq edilmiş, sübuta keçmiş; 3) dayanan; 4) dəyişməz, möhkəm; 5) astronomiyada: hərəkətsiz və tərpənməz kimi görünən ulduz.

SABİT
SABİTQƏDƏM

Значение слова в других словарях