SABİTLƏŞMƏ

сущ. от глаг. sabitləşmək , стабилизация. Balyutanın sabitləşməsi стабилизация валюты, qiymətlərin sabitləşməsi стабилизация цен, iqtisadiyyatın sabitləşməsi стабилизация экономики
SABİTLƏŞDİRMƏK
SABİTLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə