SABİTLƏŞMƏ

стабилизация
SABİTLƏŞDİRMƏK
SABİTLƏŞMƏK

Digər lüğətlərdə