SABUNBİŞİRƏN

is. Sabunbişirmə mütəxəssisi, sabun istehsalatı fəhləsi; sabunçu.
SABUN
SABUNÇU

Значение слова в других словарях