SADƏLƏŞMƏ

Sadələşmək”dən f.is. Hər şey sadələşmədə, sən də sadələş; Bir insan kimi. M.Müşfiq.

Синонимы

  • SADƏLƏŞMƏ asanlaşma — bəsitləşmə — adiləşmə
SADƏLƏŞDİRMƏK
SADƏLƏŞMƏK

Значение слова в других словарях