SADƏQƏLB

[ ər. ] bax sadədil.

Синонимы

  • SADƏQƏLB SADƏQƏLB, SADƏLÖVH (ürəyi sadə adam) Sadəlövh, sadəqəlb insanlara ah.. (S.Vurğun); SADƏDİL Dini və adəti – mövhumata qərq olmuş sadədil məzlum kəndlil
SADƏDİLLİK
SADƏQƏLBLİK

Значение слова в других словарях