SADƏTDİN

dinə başçılıq edən, dinə rəhbərlik edən; dinin səadəti.
SADƏDDİN
SADIX