SARILIQ

SARILIQ I is. Rəngi sarıya çalan, rəngi solmuş. Nəyə lazım sarılıq, solğunluq; Bizdə var qırmızılıq, dolğunluq (M.Müşfiq).

SARILIQ II is. tib. Yoluxucu xəstəlik. Sarılıq keçici xəstəlikdir.

SARI
SARIMAQ

Значение слова в других словарях