SARIMAQ

SARIMAQ – AÇMAQ Bu saat gətirim, tənziflə sarıyım (M.İbrahimov); İndicə açacağam, sən ağlama, yaxşımı? (M.Süleymanlı).

SARIQLI
SARIŞIN

Значение слова в других словарях