SATAŞMAQ

SATAŞMAQ I f. Gözə görünmək, gözə dəymək. Ayağını üzəngidən yenicə çəkən Cahandar ağanın gözü pəncərəyə sataşdı (İ.Şıxlı).

SATAŞMAQ II f. Söz atmaq, ələ salmaq. Allah, Allah! Sən kafir oldun, dinə sataşdın (H.Cavid).

SARIMAQ
SAY

Значение слова в других словарях