SEÇİCİLİK

сущ. избирательность. связь. Radioqəbuledicinin seçiciliyi избирательность радиоприемника, seçicilik tənzimi регулировка избирательности
SEÇİCİ
SEÇİLƏN

Digər lüğətlərdə