SEHRLƏMƏK

f.
1. Ovsunlamaq.
Artıq ikinci dəfə idi ki, maral [ovçunu] bu cür sehrləyirdi. Ə.Məmmədxanlı.

2. məc. Məftun etmək, valeh etmək.
[Məzlum Aslana:] Skripka məni sehrlədi və onu bağrıma basıb çalmağa başladım. S.Vəliyev.
Dünənə-srağagünə kimi hamının nəzərində bir “ana uşağı” olan Şahpəri birdən-birə Yusifi sehrləmişdi. B.Bayramov.

Синонимы

  • SEHRLƏMƏK SEHRLƏMƏK [Məzlum:] Skripka məni sehrlədi.. (S.Vəliyev); OVSUNLAMAQ Elə bil onu Könülü ovsunlamışdılar
  • SEHRLƏMƏK ovsunlamaq — cadulamaq — tilsimləmək
SEHRLƏMƏ
SEHRLƏNMƏ

Значение слова в других словарях