SELÉKSİYA

[ lat. selectio – seçmə] Heyvan cinsləri və ya bitki növlərini yaxşılaşdırma, habelə süni seçmə və ciftləşdirmə yolu ilə yeni heyvan cinsləri və bitki növləri yetişdirmə. Seleksiya işlərinin xalq təsərrüfatı üçün böyük əhəmiyyəti vardır.
// Həmin işin nəzəriyyə və praktikası.
SELBASAR
SELEKSİYAÇI

Значение слова в других словарях