Semantika

1. Dilin və yaxud dil vahidlərinin köməyi ilə verilən informasiya. 2. Dil və hər hansı dil vahidlərinin köməyi ilə verilən informasiyanı öyrənən dilçilik bölməsi. 3. Semiotikanın mühüm bölmələrindən biri.
Semantik transformasiyalar
Semantizasiya qismən

Значение слова в других словарях